SOP om Soho Theatre med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Engelsk A

SOP om Soho Theatre med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Engelsk A

SOP i fagene VØ (Virksomhedsøkonomi) A og Engelsk A - i opgaven indgår der en virksomhedsanalyse samt omfattende virksomhedsbeskrivelse af Soho Theatre og Det Kgl. Teater fra årsrapporterne 07/08 og 08/09, samt en vurdering af brugen af Facebook af begge teatre.

Opgaveformulering

Redegør kort for Soho Theatre og Det Kongelige Teater med udgangspunkt i følgende hjemmeside http://www.sohotheatre.com/p2.html. Analyser de to virksomheders målsætning samt strategi. Foretag en analyse af de to virksomheders muligheder for finansiering, inddrag herunder betydningen af forskelle i målsætning og strategi.

Diskuter og vurder de to virksomheders mulighed for at minimere den offentlige støtte, herunder evnen til at tiltrække de respektive målgruppers opmærksomhed, analyser blandt andet effekten af begges tilstedeværelse på Facebook og forklar og vurder hvorledes de 2 teatre bruger Facebook i deres markedsføring.

Elevens kommentar

Nøgletallene er anderledes end normalt, hvilket er et plus hos lærer og censor, da det viser selvstændighed, denne opgave kan være en hjælpende hånd hvis du sidder og skal analysere en anderledes "virksomhed".

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 3
Præsentation af Soho Theatre 4
Præsentation af Det Kongelige Teater 4
Strategisk analyse af Soho Theatre 5
Delkonklusion 8
Strategisk analyse af Det Kongelige Teater 8
Delkonklusion 14
Finansiering af Soho Theatre 15
Finansiering af Det Kongelige Teater 15
Delkonklusion 16
Offentlig støtte 17
Facebook som reklamesøjle 18
Samlet vurdering 19
Konklusion 19
Citerede værker 21

Uddrag

"Indledning:
I følgende opgave vil jeg kort præsentere de to teatervirksomheder hvilke jeg derefter vil foretage en strategisk analyse af, blandt andet ved brug af de i årsrapporterne givne nøgletal samt lovgivning og regler der har/kan have indflydelse på de to virksomheders drift.

Udover førnævnte, vil jeg også gøre brug af modeller som Porters Five Forces for at belyse begge teatres position i forhold til andre teatre i de respektive lande. Interne og eksterne forhold undersøges (jf. lovgivning).

Under den strategiske analyse vil også virksomhedernes målsætninger og fremtidige strategier blive undersøgt, med udgangspunkt i placering af virksomheden i Porters Konkurrencestrategier.

For endeligt at kunne konkludere virksomhedernes evne til at skabe overskud, vil der derfor også være Vækststrategier, Boston-model, og SWOT model for hvert af de 2 teatre, under hensyntagen til en, grundet virksomhedernes opbygning, anderledes fremgang.

Dernæst følger en gennemgang af virksomhedernes nøgletal, også specifikke for branchen, hvor jeg vil sætte nøgletal i forbindelse med relevante mål og strategier fra den Strategiske Analyse.

Med forbindelse til gældende love, vil jeg derefter i særskilte afsnit (se indholds-fortegnelse), dog stadig som en del af den strategiske analyse, se på virksomhedernes muligheder for finansiering hvor jeg herunder vil påpege og henvise til de i opgaven førnævnte forskelle på teatrenes målsætninger og strategier, samt konkludere fremtidsudsigter for hvert teater i forbindelse med hvilke regler der er dem pålagt og teatrenes evne til, at være selvfinansierende.

Her vil jeg igen inddrage de relevante nøgletal og tabeller fra hver af de to virksomheders årsrapporter.
Som noget af det sidste i opgaven, vil jeg finde frem til virksomhedernes evne til at markedsføre deres produkter til de respektive målgrupper.

Herudover vil jeg analysere virksomhedernes aktiviteter på hjemmesiden http://www.Facebook.com og i den sammenhæng, hvilken effekt det har på deres markedsføring.
Til slut vil der forekomme en samlet vurdering af hvilket teater der, tilsyneladende og ud fra de af analyserne fremkomne oplysninger, har de bedste fremtidsudsigter.

Herefter følger en konklusion, som har til hensigt at belyse hvorvidt de anvendte metoder har været fordelagtige eller ej."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Soho Theatre med virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi A og Engelsk A

[2]
Bedømmelser
  • 08-10-2011
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Virkelig gennemført opgave. Super.
  • 12-12-2010
    super gennemført opgave.