SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 49
 • 6961
 • PDF

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Carlsberg, skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A, hvor jeg bl.a. giver en omfattende virksomhedsbeskrivelse og analyse af ølmarkedet. Herefter foretager jeg en reklameanalyser, og vurderer blandt andet hvorvidt Carlsberg rammer de ønskede målgrupper.

Studienets kommentar

Usikkerhed omkring fagene, da vedkommende ikke har opgivet disse præcist.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Carlsbergs virksomhedsprofil: 4
Historie: 4
Organisation 5
Corporate Social Responsibility 5
Miljø 5
Arbejdsmiljø 6
Sundhed 6
Produktbeskrivelse 7
Øl 7
Læskedrikke 8
Markeder 8
Konkurrencesituation 9
Konkurrentidentifikation 9
Konkurrenceform 10
Konkurrentanalyse 10
Konkurrencemæssig position 11
Delkonklusion 12
Reklameanalyse 13
Carlsberg 13
Reklamens typologi 13
Billedanalyse 14
Retoriskanalyse 16
Opsumering 17
Målgruppe 17
Royal Unibrew 18
Delkonklusion 18
Reklamens udsagn 18
Rammer Carlsberg målgruppen 19
Fremtidig markedsføring 20
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilagsoversigt 24
Bilag 1 – Skydeskivemodellen 25
Bilag 2 – Mikrobryggerier kæmper for livet 26
Bilag 3 – Maslows behovspyramide 27
Bilag 4 – Carlsberg Tv-spot 28
Bilag 5 – Royal Unibrew Tv-spot 32
Bilag 6 – Reklameanalyse af Royal Unibrew 36
Typologi 36
Billedanalyse 36
Retoriskanalyse 39
Opsummering 40
Målgruppe 40
Bilag 7 – Halls model over afstand i interpersonel interaktion 41
Bilag 8 - Retorikskema 42
Bilag 9 – Skrækbilleder contra ønskeforestillinger 43
Bilag 10 – Minerva-modellen 44
Bilag 11 – Ungdomskultur – forever? 45
Bilag 12 – E-mail fra Carlsberg Danmark A/S 47
Bilag 13 – Model over købsroller 48
Bilag 14 – Don Ø: Øl og fodbold hænger sammen 49
Bilag 15 - produktoversigt 50

Uddrag

Indledning
I dette Studieretningsprojekt vil der blive redegjort for Carlsbergs virksomhedsprofil herunder historie, produkter og markeder, derudover vil Carlsbergs seneste promotion indsats blive analyseret ud fra billedanalyse, retoriskanalyse og reklameteori. Carlsbergs konkurrenter og position på markedet vil blive analyseret for at belyse hvem der er deres største konkurrent samt hvilke trusler Carlsbergs konkurrenter kan udsætte Carlsberg for i fremtiden. Formålet med reklameanalysen er at belyse om Carlsbergs reklame indsats rammer den ønskede målgruppe, dette vil blive vurderet og en alternativ reklame vil blive foreslået til Carlsberg fremtidige promotion.

Carlsbergs virksomhedsprofil:
Historie:
I 1846 påbegynder J.C. Jacobsen byggeriet af sit bryggeri, han har siden 1935 været brygger på et hvidtølsbryggeri i brolæggerstræde i København, og i 1847 står bryggeriet Carlsberg færdigt og klar til at brygge deres første øl, dette skete den 10. november 1847.
I 1868 bliver der sendt en prøvesending øl af sted til England, da J.C. Jacobsen ser dette som et potentielt marked, dette bliver den første udenlandske succes for Carlsberg, dog kræver det at produktionsanlægget bliver lavet om, da det engelske marked efterspørger øl på flaske og ikke fustager som produktionen hidtil havde været.
J.C. Jacobsen anlægger et bryggeri til sin søn, Carl Jacobsen, i 1871. Dette bliver dog starten på et årelangt forhold præget af skænderier mellem far, J.C. Jacobsen, og søn, Carl Jacobsen. Det er J.C. Jacobsen der mener at Carl Jacobsen ikke lader øllet gære længe ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[7]
Bedømmelser
 • 07-11-2011
  Rigtig god opgave med god fremgangsmåde!!Som hjælper en på vej....
 • 04-03-2013
  stærkt gået, god solid opgave
 • 02-10-2013
  Det er det værd!!!!!!
 • 19-03-2012
  j80n u9j j j jk ji nmimi