SOP om CSR og marketingmix i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 36
  • 9814
  • PDF

SOP om CSR og marketingmix i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et SOP i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A om virksomheden H&M's brug af Corporate Social Responsibility (CSR).

SOP'et kommer ind på hvad CSR er og hvordan det benyttes af H&M gennem brugen af Ashbridges model. Derudover foretages der også en vurdering af hvorvidt H&M benytter sig af en shareholder eller stakeholder value tankegang. Projektet sluttes af med en diskussion omkring fordele og ulemper ved brugen af CSR samt hvordan H&M kan måle effektiviteten af deres CSR aktiviteter.

Opgaveformulering

- Redegørelse af CSR som konkurrenceparameter
- Analyse af H&M globale CSR aktiviteter gennem brugen af Ashbridge's model
- Vurderingen af hvorvidt H&M anvender en stakeholder value tankegang
- Diskussion af fordele og ulemper ved anvendelse af CSR
- Diskussion af hvordan H&M kan måle effektiviteten af deres CSR arbejde

Lærers kommentar

Gennemført opgave med god gennemgang af problemformulering.

Elevens kommentar

Ved at der i den sidste del af opgaven mangler kilder.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Afgrænsning 1
Metode 2
Redegørelse for begrebet CSR 3
FN's Global Compact principper 3
De ti principper 4
CSR som et konkurrenceparameter 5
Analyse af H&Ms CSR aktiviteter globalt 8
Analyse af H&Ms CSR arbejde globalt ud fra Analyse af H&Ms CSR arbejde globalt ud fra Ashbridges model 9
Ledelse, vision og værdier 9
Kundeaktiviteter 10
Medarbejderaktiviteter 11
Leverandøraktiviteter 12
Interesserelationer 13
Samfundsaktiviteter 13
Miljøaktiviteter 16
Delkonklusion på CSR analyse 19
Vurdering om hvorvidt H&M benytter shareholder value eller stakeholder value tankegang 20
Diskussion omkring fordele og ulemper ved CSR 21
Fordele 21
Bedre image/differencere sig fra konkurrenterne 21
Damage-control/risikostyring 22
Tættere forhold til leverandører og medarbejdere 22
Mere innovation og bedre produkter 23
Ulemper 23
Kræver tid, penge og viden 23
Opstiller mål som er svære at opfylde 23
Langsigtede mål 24
Delkonklusion på vurdering omkring fordele og ulemper 24
Diskussion om hvordan H&M kan måle effektiviteten af deres CSR arbejde 25
Konklusion 26
Litteraturliste 28
Bilagsoversigt 32

Uddrag

Indledning
Vigtigheden af Corporate Social Responsebility (CSR) arbejde er ikke til at komme uden om, og selv de små virksomheder er begyndt at se vigtigheden i samfundsansvaret. CSR arbejdet er ikke kun vigtigt, men også et spændende emne da der er så mange forskellige aspekter af emnet. Jeg vil derfor starte med at redegøre for begrebet CSR. Jeg vil også redegøre for en af de rettesnore virksomhederne har for, hvordan CSR arbejdet skal udføres, nemlig FN's Global Compact principper. Jeg vil derefter redegøre for CSR som et konkurrenceparameter, da mange virksomheder bruger dette på linje med pris og kvalitet, og især dette punkt fremviser vigtigheden af CSR. Jeg vil desuden analysere H&Ms globale CSR aktiviteter. Igennem denne analyse vil jeg bruge Ashbridge's model, da denne belyser alle vinkler af virksomhedens CSR. Denne model vil også belyse hvilke mål H&M har sat sig for de kommende år, men også for hvordan de har opnået de foregående mål. Ud fra denne analyse vil jeg vurdere om H&M anvender en stakeholder value tankegang, eller en shareholder value tankegang, dette er vigtigt da det vil vise om H&M arbejder med CSR på grund af profit eller på grund af at de vil skabe gode relationer. Til sidst vil jeg diskutere hvilke fordele og ulemper der kan være ved at arbejde med CSR, og jeg vil diskutere hvordan H&M kan måle effektiviteten af deres CSR arbejde, da det er vigtigt for dem at følge med i deres fremskridt, eller eventuelle tilbagegang.

Afgrænsning
Mit godkendte emne er i denne opgave CSR og marketingmix, men igennem min vejledningsperiode valgte jeg, at afgrænse mig til kun at skrive om CSR. Dette valgte jeg, fordi dette emne er meget bredt, og jeg ville være sikker på at have nok plads, til at kunne fordybe mig. Jeg har valgt at fokusere rigtig meget på, hvilke mål H&M har opnået igennem deres CSR arbejde. Dette har jeg valgt fordi, det belyser hvordan H&M arbejder med CSR, men også om deres CSR arbejde passer ind i en model som Ashbridges modellen. I min redegørelse har jeg valgt at fokusere meget på, hvorfor mange virksomheder anvender CSR som et konkurrenceparameter, da jeg fandt det spændende at CSR er blevet så vigtigt for virksomhederne nu til dags. I min diskussion har jeg valgt at fokusere mest på fordelene og ulemperne ved CSR, da jeg fandt det vigtigt at belyse dette emne. Især fordi tingene godt kan flyde sammen og gå til både fordel og ulempe siden.

Metode
Til udarbejdelsen af denne opgave har jeg brugt CSR afsnittet i virksomhedsøkonomi A1 bogen, dette afsnit har hjulpet mig til at udarbejde min analyse, samt komme med vigtige punkter. Igennem hele min opgave har jeg brugt H&Ms egne rapporter, henholdsvis deres Sustainability rapport og deres Annual rapport, begge disse er fra år 2014. Disse rapporter har belyst de vigtige ting i forhold til H&Ms CSR arbejde. Jeg har til min opgave derudover brugt internettet til informationssøgning, og her har jeg brugt søgeord som: H&M, CSR, FN Global Compact, vigtigheden, sustainability, retningslinjer.

Opgaven er udarbejdet ud fra et taksonomisk niveau, da den er opbygget af redegørelser, analyser og diskussioner. Igennem hele opgaven er der anvendt både kvalitative og kvantitative kilder. Jeg har anvendt både interne kilder fra H&Ms hjemmeside, men har også anvendt artikler fra eksterne hjemmesider. Kilderne er både subjektive og objektive, og derfor har det været vigtigt at se kildekritisk på informationerne. Dette har medført at flere artikler er blevet sorteret fra. Internetsiderne som er blevet brugt er relevante og artiklerne er aktuelle for min opgaves emne. Siderne er både danske og udenlandske, da de fleste af H&Ms egne sider er skrevet på engelsk, dette har også gjort, at jeg har sorteret noget fra som ikke kunne oversættes tilstrækkeligt... Køb adgang for at læse mere

SOP om CSR og marketingmix i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.