SOP om Budweiser i Afsætning A og Engelsk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
  • 10
  • 36
  • 8765
  • PDF

SOP om Budweiser i Afsætning A og Engelsk A

SOP om Budweiser i Afsætning A og Engelsk A.

I opgaven foretages der en strategisk analyse af virksomhedens situation og en en analyse af konsumenternes forbrugerkultur - begge med særlig vægt lagt på USA og Danmark.

Slutteligt diskuteres koncernens fremtidige udvikling og situation, og der gives en en anbefaling til Budweiser om brug af parameteranvendelse for det selektive produkt i Danmark i fremtiden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
2. Præsentation 5
3. Strategisk analyse 6
3.1. S.W.O.T. – analyse 6
3.1.1 Styrker 6
3.1.2 Svagheder 7
3.1.3 Muligheder 8
3.1.4 Trusler 9
3.2 Produktcyklus 10
3.2.1 Kundekarakteristika 12
3.3 Boston modellen 12
3.3.1 USA 13
3.3.2 Danmark 13
3.3 Sammenfatning 14
4. Analyse af kulturelle forhold 14
4.1. Forbrugerkultur 15
4.2. Geert Hofstedes kulturelle dimensioner 16
4.2.1 Magtdistance (PDI) 17
4.2.2 Individualisme (IDV) 17
4.2.3 Usikkerhedsaversion (UAI) 18
4.2.4 Maskulinitet (MAS) 18
4.3 Sammenfatning 19
5.1 Porter's 5 forces 19
5.1.1 Trusler fra nye udbydere 20
5.1.2 Trusler fra købere 21
5.1.3 Trusler fra udbydere af substituerende produkter 21
5.1.4 Trusler fra leverandører 21
5.2 Sammenfatning 22
6. Konkurrencestrategi 22
7.1 Parametermix 23
7.1.1 Produkt 23
7.1.2 Pris 24
7.1.3 Distribution (Place) 25
7.1.4 Promotion 25
7.2 Sammenfatning 26
8. Konklusion 27
9. Noteliste 28
1. Litteraturliste 30
10.1 Bøger 30
10.2 Websider 30
Bilag 1: Budweisers egen beskrivelse af nogle af deres produkter 34
Bilag 2: Forbrug af Budweisers produkter under Super Bowl perioden 35
Bilag 3: Reklamer for Budweiser 36

Uddrag

"1. Indledning:
Øl er verdens ældste kendte alkoholiske drikvare. Siden tidernes morgen har forskellige civilisationer fra øst til vest brygget øl, hvor de første spor af øl kan dateres helt tilbage til Babylon æraen. De første civilisationer ofrede typisk øl til de hedenske guder, men forbrugerforholdene har siden hen ændret sig dramatisk.

Øl ændrede sig fra at være en drikkevare forbeholdt kun til guder, til at være en drikkevare for enhver – Øl er i dag verdens tredje mest fortrækkende drikkevare lige efter vand og te. Øl er ikke blot en drikkevare som vi har nydt i fællesskab eller i ensomme stunde – men en drikkevare som identificerer os med vores kultur og levestil.

Her kommer Budweiser ind i billedet. Budweiser også kendt som ”The American Lager” har med sin produktportefølje bestående af øl som selvtitlen Budweiser og Bud Light skabt furore på verdensplan pga. den rendyrket amerikanske ideologi for øl – en uændret øl, som er deres svar på perfektionen. ”If it ain't broke, don't fix it, we haven't messed with the perfection for 133 years.

Dette beretter om selskabets vision om et produkt, som skal tilfredsstille og appellere til alle forbruger, et produkt som har slukket tørsten, og bragt nydelse og glæde til forbrugerne i over 5 generationer, et produkt som fortsat vil tjene sine forbrugere loyalt.

Men hvad ligger egentlig bag Budweisers evne til at tryllebinde konsumenterne? Hvordan vil fremtiden se ud for Budweiser og kan de fastholde deres filosofi om standardisering af deres produktportefølje i sammenhæng med deres internationa-liseringsproces? Vil forbrugerne i fremtiden stadig kunne nyde ”perfektion”?

De ovenstående spørgsmål vil være fundamentet for denne rapport, der har omdrejningspunktet om Budweiser med fokus på markedet for ølsalg. Endvidere vil der foretages en strategisk analyse af virksomhedens situation samt en analyse af konsumenternes forbrugerkultur fra et internationalt perspektiv – med særlig vægt på USA og Danmark.

Afsluttende vil koncernens fremtidige situation blive diskuteret. Hertil en anbefaling til Budweiser om dets fremtidige parameteranvendelse for det selektive produkt i Danmark."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Budweiser i Afsætning A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Budweiser i Afsætning A og Engelsk A.