SOP om konkurrencesituationen for Vestas Wind Systems A/S

SOP om konkurrencesituationen for Vestas Wind Systems A/S

Her finder du et eksempel på et SOP, som er skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A på HHX. Emnet er vindmølleproducenten Vestas' konkurrencesituation.

Problemformulering
Karakteriser virksomheden Vestas Wind Systems A/S og dens branche.

Redegør for virksomhedens egen opfattelse af de kritiske succesfaktorer og de udfordringer virksomheden står over for.

Analyser virksomhedens økonomiske og konkurrencemæssige udfordringer.

Diskuter forskellige tiltag virksomheden kan sætte i værk for at imødegå de økonomiske og de konkurrencemæssige udfordringer

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Problemformulering 4
Metodeafsnit 4
Virksomhedskarakteristik 5
Branche 6
Kritiske succesfaktorer og udfordringer: 7
Kritiske succesfaktorer 7
Udfordringer 8
Pest analyse 9
Den uafhængige omverden (fjernmiljø) 9
Political factors 9
Economical factors 9
Sociocultural factors 10
Technological factors 10
Delkonklusion – pest analyse 11
Regnskabsanalyse 11
Rentabilitetsanalyse 11
Afkastningsgrad 11
Overskudsgrad 11
Aktivernes omsætningshastighed 12
Gældsrente 12
Egenkapitalens forrentning 12
Soliditet og likviditet 13
Soliditetsgrad 13
Likviditetsgrad 13
Delårsrapport, tredje kvartal 2014 13
Delkonklusion – økonomi 14
Brancheanalyse 15
Truslen fra nye konkurrenter 15
Leverandørens forhandlingsstyrke 15
Kundernes forhandlingsstyrke 16
Truslen for substituerende produkter 17
Konkurrencen I branchen 17
Delkonklusion – konkurrencemæssige udfordringer 18
Tiltag virksomheden kan sætte I værk for at imødegå de økonomiske og de konkurrencemæssige udfordringer 18
Tiltag til de økonomiske udfordringer 18
Tiltag til de konkurrencemæssige udfordringer 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Kilder til opgaven: 21
Årsrapporter: 21
Bøger: 21
Artikler: 21
Analyser 22
Billeder: 23
Bilag: 23
Kilder til bilag: 23
Årsrapporter: 23
Bøger: 23
Artikler: 23
Bilag 24
Bilag 1 (Markedsandel – 2010 + 2013) 24
Bilag 2 ( Markedsandel Vestas Wind Systems A/S – 2006-2013) 25
Bilag 3 (Pest) 25
Bilag 4 (Regnskab og nøgletal) 26
Bilag 5 (Poters Five Forces) 29
Bilag 6 (Billede til sidefod) 29

Uddrag

Metodeafsnit
Denne opgave om Vestas Wind Systems A/S vil til dels blive bygget op omkring de tre taksonomiske niveauer . Først med et redegørende afsnit og derefter et analyserende afsnit og til sidst et diskuterende/vurderende afsnit, dog vil der blive lavet en lille delkonklusion til hver af de pågældende analyser.

I opgaven vil der først og fremmest blive udarbejdet en karakteristik af Vestas Wind Systems A/S og dens branche. Herefter et redegørende afsnit om virksomhedens kritiske succesfaktorer samt de udfordringer, som de står overfor.

I analyseafsnittet vil der først og fremmest blive udarbejdet en kort PEST analyse af virksomhedens uafhængige omverden, for at give et indblik i alle de faktorer, der spiller ind for, at en vindmølleproducent som Vestas Wind Systems A/S kan drives og løse sine udfordringer.

Efterfulgt af en regnskabsanalyse, der ender ud i en vurdering af virksomhedens økonomiske situation, og en Poteres Five Forces brancheanalyse, som ender ud i en vurdering af Vestas Wind Systems A/S' konkurrencemæssige udfordringer.

Til sidst vil der blive diskuteret forskellige tiltag, som virksomheden kan sætte i værk, for at imødegå den økonomiske situation og de konkurrencemæssige udfordringer.

Alt dette vil til sidst blive samlet i en afsluttende konklusion på hele problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

SOP om konkurrencesituationen for Vestas Wind Systems A/S

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.