SOP: Vestas A/S i Afsætning A og IØ A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 25
 • 6561
 • PDF

SOP: Vestas A/S i Afsætning A og IØ A

SOP om Vestas Wind Systems A/S, hvor jeg gennemgår virksomheden, og analyserer en række faktorer og forhold, med særligt fokus på internationalisering. Jeg benytter mig af PLC-modellen, og fremdrager virksomhedens svage og stærke sider. Slutteligt vurderer jeg muligheden for fremtidig vækst i et andet land, bestemt ud fra en række faktorer (fokus på Brasilien og Kina).

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Abstract 3
Vestas Wind Systems A/S 4
Strategisk analyse af Vestas interne forhold med særlig vægt på internationalisering 5
Vestas Ide 5
PLC modellen 6
Halv SWOT (Stærke og svage sider) 7
Eksportberedskab 8
Trin 1 Makroforhold: 9
Internationale markedsforhold 9
Makro- og samfundsøkonomiske forhold 9
Brasilien 10
Rusland 12
Indien 14
Kina 16
Trin 2 – Produkt og markedsforhold 18
Brasilien 19
Indien 19
Kina 20
Trin 3 - Udvælgelse af land... 21
Konklusion 23
Litteraturliste 24

Uddrag

"Indledning:
Verden bliver mere og mere opmærksom på klimaforandringer, og med denne viden begynder folk at foretrække vedvarende energi frem for udledning af fossile brændstoffer.

Vestas er verdens førende vindenergi selskab. Opgaven vil derfor først indeholde en kort beskrivelse af Vestas, og dernæst en strategisk analyse af Vestas interne forhold.

Endvidere vil opgaven indeholde en tragtmodel, som skal analyser frem til, hvilket af de 4 BRIK lande, der i fremtiden burde have 1. prioritet hos Vestas. De 4 BRIK'er er udvalgt, fordi det er og vil i fremtiden blive nogle meget vigtige lande og økonomier for resten af verden.

De er på nuværende tidspunkt de lande med største økonomisk udvikling samtidigt med, at de alle 4 er utrolig folkerige."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Vestas A/S i Afsætning A og IØ A

[5]
Bedømmelser
 • 12-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Studieretningsprojekt dejligt at det er overstået, men fik meget inspiration fra denne opgave :)
 • 10-04-2012
  God inspiration til min egen opgave, fik nogle gode idéer.
 • 17-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig fin til inspi
 • 07-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  .....................................

Materialer relateret til SOP: Vestas A/S i Afsætning A og IØ A.