SOP om Vestas Wind Systems A/S i Afsætning og VØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi B, SOP)
 • 12
 • 33
 • 12561
 • PDF

SOP om Vestas Wind Systems A/S i Afsætning og VØ

SOP om Vestas A/S, hvor jeg har benyttet fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B til min opgave. I opgaven indgår der en omfattende virksomhedsanalyse, samt et kig på virksomheden udfra Porters Five Forces, SWOT-modellen, og en række andre elementer, som afslutter med en vurdering af fremtidig vækst for virksomheden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Problemformulering 4
Afgrænsning 4
Metode: 4
Indledning: 4
Om Vestas Wind Systems A/S 5
Den afhængige omverden 6
Kunder: 6
Leverandører: 6
Konkurrenter: 7
Regnskabsanalyse 7
Rentabilitetsanalyse 7
Vestas' balancestruktur 11
Delkonklusion – økonomi 13
Strategisk analyse – Markedet og SWOT 13
PEST-analyse 13
Political 13
Economical: 14
Sociocultural: 14
Technological 15
Porters five forces 15
Konkurrencesituationen: 15
Nye udbydere: 16
Substituerende produkter: 16
Købers forhandlingsstyrke: 16
Leverandørernes forhandlingsstyrke: 17
SWOT-analyse (Se bilag 5 for model) 17
Styrker: 18
Svagheder: 18
Muligheder: 19
Trusler: 19
Delkonklusion – Strategisk analyse 20
Vurdering af fremtidig vækst 20
Konklusion 22
Litteraturliste 24
Bilag 29

Uddrag

"Indledning:
Vestas har i mange år været et flagskib i dansk erhvervsliv og i internationale sammenhænge, når vi har talt om vedvarende energi, men de senere år har dette billede ændret sig og Vestas har oplevet megen modstand på deres markeder.

I denne rapport vil jeg belyse en række af disse udfordringer og forandringer Vestas oplever i disse år. Det centrale i rapporten kommer til, at bestå af en økonomisk- og strategisk analyse af Vestas. Jeg vil analysere de eksterne forhold for Vestas ved, at udarbejde en PEST-analyse.

Derudover vil jeg udarbejde en Porters five forces, som jeg mener, er meget væsentlig for en virksomhed som Vestas, da den vil give indblik i hvordan vindmøllebranchen ser ud lige pt., og den vil belyse mange af de udfordringer Vestas står over for.

Jeg vil analysere de interne forhold i Vestas ved, at analysere deres årsregnskab fra 2009 og sammenligne det med regnskaberne fra de sidste 5 år. I den sammenhæng vil jeg også analysere regnskabet fra 3. kvartal i år, for at kunne vurdere Vestas økonomiske fremtid.

I forbindelse med de interne forhold vil jeg udarbejde en SWOT-analyse, hvilket vil hjælpe til en forståelse af Vestas' situation. Udover dette vil jeg lave en kort virksomhedsanalyse og til sidst vil jeg komme med min egen vurdering Vestas' fremtidige vækstmuligheder."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas Wind Systems A/S i Afsætning og VØ

[10]
Bedømmelser
 • 01-02-2013
  Ganske udmærket opgave! Super inspiration. Dog ærgerligt, at opgaven er skrevet i 2010 hvor det går godt, da hele regnskabsanalysen ser væsentlig værre ud i dag. Der mangler en værdikæde analyse for at lave en komplet SWOT, men ellers er alle de andre elementer meget gode. Super med alle kilderne, der kan bruges i egen opgave.
 • 23-03-2022
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Skulle bruge opgaven til metodeafnittet. Dog var metodeafsnittet meget ringe i denne opgave, og fyldet kun 5-6 linjer
 • 15-03-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fin opgave helt klar brugbar - Dog ikke hvad jeg skulle bruge
 • 17-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig fin til inspi