SOP om Vestas og USA i IØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 23
 • 7340
 • PDF

SOP om Vestas og USA i IØ og Afsætning

SOP om Vestas, hvor opgaven er skrevet i International Økonomi A og Afsætning A.

I opgaven gør jeg først rede for makroøkonomiske forhold som influerer på Vestas' muligheder for succes i Danmark, og denne redegørelse leder over i en analyse af branchens forhold i relation til amerikansk vedvarende energi.

Opgaven er skrevet i 2010.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Problemformulering og områdeafgrænsning 3
Indledning 3
Vestas Wind Systems A/S 4
PEST – analyse 6
Porters 5 forces 9
SWOT - analyse 13
Strategisk handlingsplan 16
Konklusion 18
Perspektivering 19
Kildeliste 20
Bilag 1 21
Bilag 2 22
Bilag 3 23

Uddrag

"Problemformulering og områdeafgrænsning:
Min problemformulering lyder således: Redegør for hvilke makroøkonomiske forhold, der har indflydelse på Vestas muligheder for succes i USA.
Analyser brancheforhold for vedvarende energi i USA.

Vurder Vestas´ strategiske muligheder for øget vækst i USA under de givende forhold.

I min rapport vil jeg tage udgangspunkt i Vestas Wind Systems A/S og analysere virksomheden og markedet for vindenergi i USA.

Da jeg begyndte at søge materiale, kom jeg frem til at markedet i USA, er afgørende for Vestas position i fremtiden. Det forventes i løbet af nogle år, at der vil ske fremgang her. Et citat jeg faldt over under min søgen: ”Det amerikanske marked skulle gerne have været kommet hurtigere i gang.

Det er ikke alle ting, der kunne forudsiges, men når det kommer i gang, er jeg sikker på, at vi bliver glade for, at vi har brugt krisen til at opbygge en amerikansk base, så vi kan være med i USA,« siger Ditlev Engel og uddyber”.

Derfor vil jeg med udgangspunkt i det amerikanske marked for vindmøller, undersøge hvordan Vestas kan øge deres markedsandel i USA, under de forhold der er. For at finde resultater hertil har jeg anvendt en PEST – analyse, Porter´s 5 forces, med et kig på Porters diamant og en SWOT – analyse.

Indledning:
Med enorme landområder og rigelige vindressourcer har USA et enormt potentiale for at anvende betydelig mængder af megawatt fra vind. Ifølge en ny rapport, offentliggjort af det amerikanske energiministerium, kan 20 % af USA's energi komme fra vind i 2030. Dette kan dog kun blive en realitet, hvis USA vedtager langsigtede politiske incitamenter. Også finanskrisen, har påvirket USA's fremgang inden for vedvarende energi.

Først da Barak Obama blev valgt til præsident, er der sket betydelige fremskridt i USA's miljøpolitik. Men hvordan ser situation ud i dag, for vedvarende energi i USA, og hvordan vil dette udvikle sig i fremtiden?
I det følgende vil jeg lave en beskrivelse af Vestas Wind Systems for heraf at give et kort indblik i, hvordan selskabet fungerer, og hvad det står for.

Herefter vil det blive undersøgt vha. af en grundig markedsanalyse, hvilke samfundsmæssige forhold der spiller en rolle for afsætningen af vindmøllerne. Derudover vil opgaven fokusere på brancheforholdene og give en grundig indføring i hvordan Vestas konkurrenceevne er i forhold til trusler i branchen, og kigge på hvorfor Vestas er nået så langt som de er.

Derudover vil opgaven indeholde en SWOT – analyse, med de vigtigste punkter forså, at finde Vestas stærke og svage sider, men endnu mere vigtigt kigge på muligheder og trusler, for derefter at drage en konklusion af de makroøkonomiske forhold.

Jeg vil slutteligt komme med en strategisk handlingsplan, for herefter at se på hvilke muligheder Vestas har for at øge væksten i USA fremover.

Sidst vil der blive konkluderet på forholdene, med en vurdering på hvordan det ser ud. Tilsvarende vil der blive perspektiveret til et aktuelt emne i dag."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas og USA i IØ og Afsætning

[8]
Bedømmelser
 • 11-12-2010
  Opgaven er rigtig god til inspiration og gør at man nemt kan finde noget man selv kan bruge..
 • 30-09-2015
  En okay opgave. Har i forbindelse med valg af emne til min SRP fundet den nyttig.
 • 22-04-2016
  Hjalp mig meget med min sro
 • 27-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave og gode oplysninger