SOP om Vestas A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 33
 • 9535
 • PDF

SOP om Vestas A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Vestas, hvor fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A er blevet brug til at undersøge virksomheden.

Opgaven fokuserer primært på Vestas' regnskab og markedet for vindmøller generelt.

I SOP'et tages der udgangspunkt i Vestas Wind Systems A/S, og der gives en analyse af virksomheden og markedet for vindenergi.

Herefter tages der udgangspunkt i det generelle marked for vindmøller verden over, og hvordan Vestas kan øge deres markedsandel på det globale marked.

For at finde ud af dette er der foretaget en PEST.analyse, en opskrivning i Porters 5 forces, en SWOT.analyse samt en regnskabsanalyse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

PEST-modellen
Porters 5 forces
SWOT analyse
Regnskabsanalyse
Handlingsplan
Problemformulering og områdeafgrænsning 3
Indledning 3
Summary 4
Om Vestas Wind Systems A/S 5
PEST modellen 6
Porters 5 forceres 8
SWOT analyse 11
Regnskabsanalyse 13
Handlingsplan 23
Konklusion 27
Litteraturliste 28
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 Dupont modellen 33

Uddrag

Problemformulering og områdeafgrænsning

Min opgavetitel lyder således: med udgangspunkt I en beskrivelse af Vestas Wind Systems A/S og nøgletal for virksomhedens økonomiske udvikling ønskes en analyse og en vurdering af strategier som kan fastholde/udvikle virksomhedens position på markedet for alternative energi I Danmark.

I denne rapport vil jeg tage udgangspunkt i Vestas Wind Systems A/S, og analysere virksomheden og markedet for vindenergi. Efter søgen efter materiale er jeg komme frem til at markedet i Danmark er meget lille fx udgjorde Danmark kun 0,2 % af Vestas samlede omsætning i 2007 ,
Dette citat er fra BTM Consult ApS:” I modsætning til konkurrenterne på verdensmarkedet, har de to virksomheder med base i Danmark ikke kunnet lukrere på et hjemmemarked, da der stort set ikke har været noget marked i Danmark de seneste 5 år” . derfor vil jeg tage udgangspunkt i det generelle marked for vindmøller verden over, og hvordan Vestas kan øge deres markedsandel på det globale marked. For at finde ud af dette har jeg valgt at lave en PEST analyse, Porters 5 forcers, SWOT analyse og en regnskabsanalyse.

Indledning
I denne rapport vil jeg gennemgå en grundig analyse af Vestas Wind Systems A/S økonomiske udvikling. Jeg vil både se på selskabets årsresultat, balance, og derefter udarbejde nøgletal til analyse. Jeg vil komme frem til, hvordan Vestas vil have fremtiden foran sig, set ud fra udviklingen i verdensøkonomien, samt se på hvilken markeder jeg mener de bør at satse på.

Jeg vil starte med en kort beskrivelse af Vestas Wind Systems for at give en kort indblik i, hvordan selskabet fungerer, og hvad de står for. Bagefter vil jeg lave en markedsanalyse for at se på, hvordan de i fremtiden burde lægge deres strategier, for at de kan opnå deres mål. Derefter vil jeg lige kort, nævne nogle af de vigtige punkter i SWOT-analysen for at gøre det mere klart, hvad Vestas er stærke og svage i. Hvorefter regnskabsanalysen følger. Her regner jeg med at komme frem til, hvordan Vestas klarer sig økonomisk, og hvordan jeg mener, at fremtidsudsigterne ser ud... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[55]
Bedømmelser
 • 09-12-2010
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Regnskabsanalysen: Dine tal er ikke rigtige, har været inde og se på Vestas regnskab. Det skal så siges, at opgaven er god til inspiration.
 • 09-11-2009
  God inspiration, selvom man ikke har om samme firma. Den kommer godt ind omkring emner som er meget relavante for en virksomhed i vækst.
 • 17-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig fin opgave, bare ærgerligt den er så gammel.
 • 26-04-2013
  forældet efter min smag