SOP om Bang & Olufsen i VØ A og Samtidshistorie B

SOP om Bang & Olufsen i VØ A og Samtidshistorie B

Her finder du et SOP om virksomheden Bang & Olufsen med fokus på den historiske udvikling af TV i Danmark samt B&O's økonomiske udvikling og fremtidsudsigter. SOP'et kommer omkring den historiske udvikling af TV'et med primær fokus på hvor mange danskere der benytter TV og udbredelsen af TV'et i vores dagligdag. Dernæst flyttes fokus over på B&O med en kort beskrivelse af virksomheden samt en analyse af deres nuværende økonomiske situation. Omverdensmodellen inddrages for at give et overblik over de faktorer, som vil kunne påvirke B&O udefra. SOP'et sluttes af med et nærmere kig på B&O's fremtidsudsigter med udgangspunkt i deres vækstplaner og de informationer, som blev fundet tidligere i SOP'et.

Opgaveformulering

Historisk redegørelse for udviklingen af tv, med Danmark som eksempel, ved anvendelse af relevante kilder.
Analyse af virksomheden B&O’s nuværende situation ved hjælp af en regnskabs- og rentabilitetsanalyse, samt en omverdenmodel og SWOT-analyse.
Afslutningsvis vil jeg vurdere fremtidsudsigterne for B&O.

Lærers kommentar

"Fin opgave, du skal dog være lidt mere opmærksom på dine fodnoter"

Elevens kommentar

Mangler lidt kilder...

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1 Indledning og opgaveformulering 2
2 Metode 3
3 Udviklingen af tv i Danmark i historisk lys 4
4 Beskrivelsen af virksomheden 7
5 B&O's nuværende situation 8
5.1 Regnskabsanalyse 8
5.1.1 B&O's rentabilitet: 8
5.1.2 Soliditeten 10
5.1.3 Likviditeten 11
5.2 Omverdensmodellen 11
5.2.1 Nærmiljø: 12
5.2.2 Fjernmiljø: 13
5.3 SWOT 15
5.3.1 Stærke sider: 16
5.3.2 Svage sider 17
5.3.3 Muligheder 17
5.3.4 Trusler: 18
5.4 Delkonklusion 19
6 Fremtidsudsigterne for B&O 20
6.1 Strategisk plan fra 2010/11 – Leaner, Faster, Stronger 20
6.2 Resultater af B&O's strategi 22
6.3 Delkonklusion 25
7 Konklusion 26
8 Litteratur- og kildeliste 27
9 Bilag 1 - Omverdensmodellen 29

Uddrag

Indledning:

Den danske elektronikfabrikant Bang og Olufsen A/S, der i år runder 90 år i branchen, er den eneste danske fjernsynsfabrikant der i dag stadig eksisterer. I de seneste fem år har virksomheden været i massiv modvind uden de helt store opture. Struer virksomheden der blandt andet i perioden 2010/11 til 2014/15 kom ud med et antal skuffende regnskaber, har forsøgt at få virksomheden på rette spor igen ved hjælp af en femårig strategi.

Det seneste skuffende regnskab B&O kom ud med, finder vi i regnskabsår 2014/15, hvor den blot havde en omsætning på 2.356 millioner, hvilket var langt fra B&O's ambitioner. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet 2010/11, kom B&O ud med en ny strategi for, hvordan virksomheden skal rykke sig fri fra krisen og udnytte selskabets fulde potentiale.

Metode:

I følgende opgave, har jeg anvendt både Desk- og fieldresearch, ved hjælp af internetsider, artikler og rapporter. Jeg har valgt at lægge vægt på forskellige kriterier som relevansen og kildernes troværdighed. Jeg har især haft stor fokus på de historiske kilder, idet jeg ønsker at give det mest korrekte billede af historiens udvikling.
Mine kilder er primært sekundære kilder, fordi teksterne har deres information igennem andre kilder.

Under Desk-research har jeg anvendt både interne og eksterne kilder omkring B&O. De interne kilder består af årsregnskaber fra år 2010/11-2014/15 og deres egen hjemmeside. Derudover har jeg brugt eksterne kilder i form af artikler om virksomheden.
Jeg har været opmærksom på, om kilderne har været pålidelig, og om de giver et realistisk og relevant syn, idet nogle internetsider og aviser fremfører deres politiske mening i artiklerne, og tingene kun bliver set fra ét synspunkt.

Ved field-research har jeg anvendt den kvalitative metode. Den kvalitative metode er blevet brugt til den økonomiske analyse ud fra årsrapporterne.

Til at analysere B&O's nuværende situation inddrages en regnskabsanalyse, omverdensmodel samt afslutningsvis en SWOT-analyse. Jeg har valgt disse modeller, idet jeg synes, det er dem der bedst besvare problemformulering.

3 Udviklingen af tv i Danmark i historisk lys
Tv'et blev for første gang set i 1926 i London. Det var på det tidspunkt stadig et meget specielt apparat, idet folk ikke havde muligheden for at købe det. Tv-kanalerne var på dette tidspunkt ikke opfundet endnu, men i 1929 begyndte BBC nogle prøvesendinger.

I 1930 var de første hjemmebyggede fjernsyn dukket op på dansk jord, og disse fjernsyn kunne tage tyske og engelske kanaler .
I 1948 var det tredje gang, at den danske befolkning kunne opleve et tv på en offentlig fremvisning. På denne fremvisning kunne man blandt andet opleve Hans Kurt og Else Marie optræde med Sommer i Tyrol. Dette danske tv skabte stor interesse fra de danske forbrugere. Radiomanden Jens Frederik Lawaetz udtalte efter fremvisningen, at det var i disse dage, det danske tv blev født, og at det for alvor var her, vi begyndte at forstå fjernsynets væsen. Herefter begyndte Danmarks Radio at satse mere og mere på fjernsyn, og i 1953 startede DR med at sende regelmæssigt tv.

Det første år med dansk tv var der 303 danskere, som havde tv-licens. Blot tre år senere var antallet af tv-licenser steget til omkring 16.000, men det var stadig kun 1% af danske hustande, som kunne se tv.
I perioden fra 1949 til 1975 blomstrede den danske fjernsynsindustri, og i denne periode fandtes der 32 fabrikker og lidt flere varemærker. På trods af den store industri for tv, der var i denne periode, var Bang og Olufsen den eneste producent, der overlevede og findes i dag... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen i VØ A og Samtidshistorie B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.