SOP: Bang & Olufsen | Dansk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 7
  • 26
  • 7352
  • PDF

SOP: Bang & Olufsen | Dansk A og Afsætning A

SOP om B&O (Bang og Olufsen) skrevet i Afsætning A og Dansk A, hvor jeg giver en præsentation af virksomheden, og analyserer virksomheden for at finde en fremtidig forretningsstrategi for firmaet. Slutteligt giver jeg en analyse af reklamerne for Surreal og BeoSound 9000, med fokus på virkemidler og hvordan de formidler deres produkt til målgruppen.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, men det fremgår tydeligt, at du er lidt "forelsket" i virksomheden. Husk derfor at være mere kritisk i din bedømmelse af virksomheden!

Du mangler en samlet konklusion på hele opgaven.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract: 2
1. Indledning/problemformulering 4
1.1 Afgrænsning 4
2. Kort præsentation af Bang & Olufsen 4
2.2 B&O's vision 5
2.3 Konklusion 5
3.0 Analyse af virksomhedens fremtidige strategi 5
3.1 Vækststrategier 7
3.2 Poters Konkurrencestrategier 9
3.3 Skydeskivemodellen 11
3.4 Konkurrenceformen 12
3.5 Brancheanalyse – Porters 5 forces 12
3.6 Konklusion af virksomhedens fremtidige strategi(r) 14
4.0 Segmentering af Beolit 12 14
4.1 Købsadfærdstype 15
4.2 Gallup Kompas 16
4.3 Vurdering af segmenterne 17
4.4 Konklusion af målgruppe og strategi 18
5.0 Analyse af Beosound 9000 med fokus på filmiske virkemidler 18
5.1 Fortolkning af Beosound 9000 i bestemmelse af temaer, budskab og målgruppe 19
6.0 Analyse af Bang & Olufsen Surreal med fokus på filmiske virkemidler 21
6.1 Fortolkning af surreal i bestemmelse af temaer, budskab og målgruppe(r) 22
7.0 Kildeliste 23
7.1 Litteratur 23
7.2 Rapporter 23
7.3 Internetsider 23
7.4 Artikler fra internettet 24
8.0 Bilag 25
8.1 Historiske begivenheder for B&O 25

Uddrag

"1. Indledning/problemformulering:
Jeg vil kort præsentere virksomheden Bang & Olufsen, herunder vil jeg lave en historisk oversigt om Bang & Olufsen.

Ved hjælp af forskellige artikler vil jeg finde virksomhedens fremtidige strategi og analysere strategien. I analysen vil jeg komme frem til hvad for en slags strategi det er, hvem/hvad B&O skal tage sig i agt for, og til sidst besvare hvorfor B&O tager sådanne en strategisk angrebsvinkel.

Endvidere vil jeg analysere segmenterne der passer overens med ”Beolit 12”, hvor jeg vil inddrage Gallup modellen og SMUK-modellen. Til sidst vil jeg analysere Surreal og Beosound 9000 reklamerne med de filmiske virkemidler de har, og fortolke temaer, budskaber og målgrupper.

1.1: Afgrænsning:
Opgaven der omhandler segmentering begrænses til et nationalt niveau, altså kun Danmark. Begrundelsen er, fordi det vil fylde for meget, hvis der skulle tages hensyn til forhold såsom: kultur, politik, lovgivninger, værdier, livsstil osv."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Bang & Olufsen | Dansk A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.