SOP om turnaround for Bang og Olufsen i Afsætning og VØ

SOP om turnaround for Bang og Olufsen i Afsætning og VØ

SOP i fagene Virksomhedsøkonomi A & Afsætning B omkring emnet turnaround, med henblik af turnaround i virksomheden Bang & Olufsen.

Opgaven indeholder en redegørelse for begrebet ”Turnaround” samt en dybdegående analyse af Bang & Olufsens seneste regnskaber med henblik at yderligere belyse årsagen til virksomhedens seneste modgang. Samtidig er der i opgaven en analyse af virksomheden, som fører til inputs og idéer til henholdsvis et forbedret parameter-mix og konkurrencestrategier på den anden side af deres turnaround.

Desuden vurderes den situation netop B&O vil stå i efter deres turnaround, og ydermere diskuteres deres fremtidige strategiske muligheder med henblik på ikke at falde tilbage til, hvor de befinder sig på dette givende tidspunkt.

Lærers kommentar

PEST analyse skal der kigges på.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Bang & Olufsen A/S – Turnaround 4
Redegørelse af begrebet ”Turnaround” 4
Virksomhedsbeskrivelse af Bang & Olufsen A/S 6
Regnskabsanalyse af Bang & Olufsen i årene 2008-2013 8
Rentabilitetsanalyse 8
Analyse af indtjeningsevnen 9
Analyse af pengestrømsopgørelse 11
Forslag til ændringer i Bang & Olufsens parameterstrategi 12
Vurdering af B&O's konkurrencesituation i den snævre konkurrence efter et turnaround 14
Porters 5 Forces 14
Diskussion af strategiske muligheder i fremtiden for B&O 18
SWOT-Analyse 18
PEST-Analyse 19
Konklusion af deres strategiske muligheder 21
Konklusion 23
Bilag 26

Uddrag

Indledning
Bang & Olufsen – en af de største danske virksomheder i vor tid både på nationalt, men også internationalt plan, har i 88 år været en unik virksomhed på baggrund af deres design og deres eksklusivitet. Dog har virksomheden i det seneste års tid oplevet en økonomisk og konkurren-cemæssig modgang. Jeg har i den forbindelse valgt at skrive om emnet ”Turnaround” i virksomheden Bang & Olufsen A/S, grundet en stigende interesse for netop denne virksomhed. Jeg har fulgt deres seneste nedgang og har på det grundlag valgt at skrive en SRP rettet mod et muligt comeback af virksomheden. Jeg vil redegøre for begrebet ”Turnaround” og lave en dybdegående analyse af Bang & Olufsens seneste regnskaber for at sætte mig yderligere ind i årsagen til deres modgang. Samtidig vil jeg i denne opgave analysere virksomheden og komme med eventuelle inputs og ideer til henholdsvis et forbedret parameter-mix og konkurrencestrategier på den anden side af deres turnaround. I tiden efter en turnaround kan der være en yderst snæver konkurrence for virksomheder og derfor må dette tages i forbehold. Jeg vil samtidig vurdere den situation netop B&O vil stå i efter deres turnaround, ydermere vil jeg diskutere deres fremtidige strategiske muligheder med henblik på ikke at falde tilbage til hvor de befinder sig på dette givende tidspunkt. Jeg vil ved brug af desk-research finde frem til de nyttige informationer om turnaround og ligeledes om virksomheden Bang & Olufsen, hvor jeg i det omfang vil forholde mig kritisk til alle kilder jeg bruger. Jeg vil ved brug af modeller jeg har lært om i fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi foretager analyser af virksomheden og ud fra disse undersøge om realisering af et turnaround er muligt for B&O A/S med et positivt udfald... Køb adgang for at læse mere

SOP om turnaround for Bang og Olufsen i Afsætning og VØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.