SOP om Smertelindring | Kemi & Biologi

  • HTX 3. år
  • SRP (Biologi C, Kemi B, SOP)
  • 12
  • 15
  • 3485
  • PDF

SOP om Smertelindring | Kemi & Biologi

Dette er et SOP på HTX om smertelindring og kemi.

Opgaven er et samarbejde mellem Kemi og Biologi, hvor det kemiske aspekt er at afdække de kemiske stoffers egenskaber, og analysere på forskelle, mens det biologiske aspekt er centreret omkring virkningsmekanismen bag smertestillende medicin, forskellen på forskellige præparater og hvorvidt smertestillende medicin kunne tænkes at have anden påvirkning på kroppen end den ønskede.

Rapporten starter med en grundlæggende indføring i virkningsmekanismen bag smerte og smertelindring, hvor der efterfølgende tages fat i forskellige præparater og ses på forskelle og ulemper, derunder de kemiske forskelle på nært beslægtede præparater.

Til slut vurderes det, hvorvidt et perifert virkende smertestillende kan forventes at have på virkning på andre mekanismer i organismen end de ønskede.

Under hele opgaven tages der udgangspunkt i Acetylsalicylsyre, Salicylsyrederivaterne, og paracetatmol.

Lærers kommentar

FLOT FLOT: lille detalje på side 9: anti-inflammatorisk er det samme som effekten mod gigtbetændelse. Lige en lille detalje: Det er bradykinin – et lille peptidhormon der cirkulerer i blodet fra lungerne mener jeg, der sætter sig i smertereceptorerne der bliver gjort mere følsomme for bradykinin af prostaglandinerne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
1 Indledning 1
2 Smerte Fysiologi 2
2.1 Hovedpine 3
2.2 Acetylsalicylsyres virkningsmekanisme 3
2.3 Del konklusion 3
3 Perifert Virkende Analgetika 4
3.1 Salicylsyrederivaterne 4
3.2 Acetylsalicylsyre 6
3.2.1 Syntese af Acetylsalicylsyre (Aspirin) 6
3.3 Paracetamol 7
3.4 Paracetamol versus acetylsalicylsyre 8
3.4.1 Delkonklusion 9
4 Aspirins evne til at acetylere serin (Alfonso, et al., 2009) 10
5 Konklusion 10
6 Bibliografi 11
7 Figurliste 12

Uddrag

Indledning

Mennesket har altid kendt til fænomenet smerte, og lige så længe det har været kendt, har der også været forsøgt at finde forskellige måder og metoder at lindre smerten på.

Siden den sidste halvdel af 1800-tallet har acetylsalicylsyre været fremstillet til brug som smertestillende lægemiddel, og har helt op til 70'erne været brugt som et af de hyppigst anvendte lette smertestillende midler. I 70'erne kom paracetamol frem. Og siden har det været det mest købte lette smertestillende lægemiddel

Denne rapport er et samarbejde mellem kemi og biologi, hvor det kemiske aspekt er at afdække de kemiske stoffers egenskaber, og analysere på forskelle, Mens det biologiske aspekt er centreret omkring Virkningsmekanismen bag smertestillende, forskellen på forskellige præparater og hvorvidt smertestillende medicin kunne tænkes at have anden påvirkning på kroppen end den ønskede.

Rapporten starter med en grundlæggende indføring i virkningsmekanismen bag smerte og smertelindring, hvor der efterfølgende tages fat i forskellige præparater og ses på forskelle og ulemper, derunder de kemiske forskelle på nært beslægtede præparater. Til slut vurderes hvor vidt et perifert virkende smertestillende kan forventes at have på virkning på andre mekanismer i organismen end de ønskede.

Under hele opgaven tages der udgangspunkt i Acetylsalicylsyre, Salicylsyrederivaterne, og paracetamol... Køb adgang for at læse mere

SOP om Smertelindring | Kemi & Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.