SOP om medicinsk cannabis og multipel sclerose i Kemi A og Biologi B

  • HTX 3. år
  • SRP (Biologi B, Kemi A, SOP)
  • 10
  • 17
  • 6057
  • PDF

SOP om medicinsk cannabis og multipel sclerose i Kemi A og Biologi B

SOP i Biologi B og Kemi A om emnet medicinsk cannabis til behandling af multipel sklerose skrevet.

SOP'et indeholder en beskrivelse af THC's virkning på receptorer, og kroppen generelt. Endvidere beskriver den sclerose som sygdom, hvorefter syntesen af THC gennemgåes, og til sidst diskuteres det hvorvidt cannabis (THC) kan være med til at behandle multipel sclerose.

Opgaveformulering

- Redegør kort for nervesystemet og sygdommen sclerose
- Redegør kort for den generelle brug af cannabis som behandling af sygdomme og analyser de aktive stoffer i cannabis, med fokus på den kemiske struktur af THC og dennes funktionelle grupper
- Analyser med baggrund for den kemiske opbygning af THC, hvorledes dette kan syntetiseres
- Diskutér mulighederne for anvendelse af cannabis til behandling af sclerose
- Diskutér og perspektiver fordele og ulemper ved legalisering af THC som medikament

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Titelblad 2
Abstract 3
Indledning 5
Nervesystemet 5
Multipel sclerose 6
Cannabis til behandling af sygdomme 7
Det endocannabionide system 8
Aktive stoffer I cannabis 8
Thc og funktionelle grupper 9
Syntese af thc 11
Cannabis til behandling af sclerose 12
Fordele og ulemper ved legalisering af cannabinoider og cannabis som medikament 13
Konklusion 14
Perspektivering til fordele og ulemper ved legalisering af cannabis til medicinsk brug 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Cannabis har været anvendt til medicinsk brug i mange tusind år, og der er optegnelser helt tilbage til år 2000 f.Kr. hvor cannabisplanten blev brugt medicinsk i Asien. Senere spredte den medicinske brug af cannabis sig til Afrika og Sydamerika, og efterfølgende til USA og Europa. Det euforiserende i planten udvindes af harpiksen, og planten er dog ikke kun brugt medicinsk, men også som rusmiddel i mange kulturer. Af planten er der ligeledes fremstillet reb, tøj og papir. Hele vejen op til begyndelsen af 1900-tallet var cannabis lovligt og anvendt både medicinsk og til fornøjelse. (Zuardi, 2006)

I 1953 blev cannabis ulovliggjort i Danmark og samme udvikling sås i resten af Europa og USA. (Roslev, 2013) Cannabis er stadig brugt som rusmiddel, og er igen i nogle lande, som Holland og USA(nogle stater) lovliggjort til medicinsk brug og fornøjelse. I den seneste tid er debatten om legalisering af cannabis til medicinsk brug blusset op igen, med personer der står frem og fortæller om deres brug af dette, samt øget forskning inden for området, hvor nogle påstår det er skadeligt, og andre at stoffet er godt for diverse lidelser. Der er særligt mange sclerosepatienter der er stået frem og har fortalt om cannabis' gavnlige effekt på deres sygdom, og der er ligeledes flere nyere studier påpeger noget af det samme. Eftersom sclerose er en uhelbredelig og meget invaliderende sygdom, hvor lægemidler ikke altid virker optimalt, er det meget relevant at søge alternative behandlingsmetoder af denne. (Scleroseforeningen, 2015)

Denne opgave vil derfor beskæftige sig med cannabis' effekt på sygdommen sclerose, med formålet at konkludere følgende:

Hvorvidt kan cannabis være med til at lindre sclerosepatienters symptomer, og er det muligt at anvende cannabis til behandling af sygdommen multipel sclerose?

For at konkludere på ovenstående vil der blive redegjort for nervesystemet, multipel sclerose samt den generelle brug af cannabis til behandling af sygdomme. Herunder vil der blive set på kroppens endocannabinoide system, de aktive stoffer i cannabis samt den kemiske struktur af trans-1THC. På baggrund af viden herom, vil syntesen af trans-1THC blive opstillet og gennemgået. Med viden om den ovennævnte teori vil der blive diskuteret og vurderet hvorvidt cannabis kan påvirke sclerose og mindske symptomer heraf. Til slut diskuteres fordelene og ulemperne ved en evt. legalisering af cannabispræparater. På baggrund af alt ovenstående vil det så være muligt at vurdere og konkludere, hvorvidt cannabis kan være med til at lindre sclerosepatienters symptomer og evt. medvirke til behandlingen af multipel sclerose.

Nervesystemet
Nervesystemets funktion er at modtage og sende informationer fra kroppen og omgivelserne til hjernen, så kroppen kan tilpasse sig de forhold denne befinder sig under. Informationerne er elektriske impulser, der sendes fra neuron til neuron og op til hjernen. Nervesystemet er opdelt i to hovedgrupper, herunder det centrale nervesystem der består af hjernen og rygmarven, og det perifere nervesystem der består af de nerver der går ud fra hjernen og rygmarven og findes rundt i hele kroppen. Al kommunikation mellem kroppen og central nervesystemet foregår gennem det perifere nervesystem. Et eksempel på dette er, hvis en hånd lægges på en varm kogeplade; her vil nerverne i håndfladen reagere og sende signal op gennem armen og videre til centralnervesystemet om, at pladen er…

Cannabis til behandling af sygdomme
I Danmark er der ikke et udbredt brug af cannabis til medicinsk behandling. Dette skyldes de stramme lovgivninger om stoffer som cannabis samt tilladte lægemidler, og cannabis er derfor ikke godkendt til medicinsk brug. Dog er der lavet undtagelser ift. godkendelser af receptpligtigt medicin. Det er umiddelbart kun lægemidlerne Sativex® og Marinol® der anvendes i Danmark, og i et begrænset omfang. I 2014 var der kun 77 patienter der fik udskrevet Sativex®. Sativex® er baseret på…
Syntese af THC
Det er interessant at se på, hvordan 1-THC kan syntetiseres, da lægemiddelindustrien har efterspurgt denne, da cannabisplanten i mange lande er ulovlig. Dette er bl.a. grundet den store risiko for misbrug af planterne. (Hansen, 2015) Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den rigtige isomer der dannes, eftersom 1-THC er mindre stabil end 6-THC, der lettere dannes ved syntese. Nedenfor vil syntesen af1-THC blive gennemgået, hvor der tages udgangspunkt i en reaktion mellem verbenol og olivetol med tilstedeværelsen af en syrecatalysator; i dette tilfælde methylbenzen med…
Cannabis til behandling af sclerose
Med viden om sclerose, nervesystemet og cannabinoider er det nu muligt at se på, hvordan cannabis kan behandle sclerose. Som tidligere nævnt, er sclerose en autoimmun sygdom. Det er altså immunsystemet der er noget glat med, da dette ikke vil falde til ro, og mikrogliacellerne konstant frigiver inflammatoriske stoffer. De ender med at nedbryde myelinskederne omkring neuronernes axoner, og derfor viser…... Køb adgang for at læse mere

SOP om medicinsk cannabis og multipel sclerose i Kemi A og Biologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.