SRP om influenza og influenzavirus i Biologi A og Kemi B

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi A, Kemi B)
 • 12
 • 25
 • 6381
 • PDF

SRP om influenza og influenzavirus i Biologi A og Kemi B

SRP om influenza, mest med henblik på fagocytter og cytotoksiske celler samt feberregulering, og medicin (Aspirin, acetylsalicylsyre, hovedpinepiller) for at nedsætte febersymptomer. Opgaven er skrevet i biologi A og Kemi B om Influenza og febernedsættende medicin - løftet til universitetsniveau/forskerniveau (visse informationer var ikke tilgængelige, da det er så ny viden)

Stikord til opgaven:
Cytotoksiske celler, fagocytter, fagocystiske celler, feber, feberregulerende center i hjernen, virus, vira, aspirin, acetylsalicylsyre

Lærers kommentar

Denne opgave var til et sikkert 12-tal ifølge både lærere og censor.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Engelsk resumé s. 4

Indledning s. 5
1 Influenza
1.1 Om influenzavirus s. 6
1.2 Hvordan angriber influenzavirus kroppen? s. 7
1.2.1 Immunforsvaret s. 7
1.2.2 Virusangreb s. 9
1.3 Sygdomsforløbet s. 10

2 Forsvarssystemer
2.1 Fagocytter og cytotoksiske celler s. 11
2.1.1 Betydning af fagocytter og cytotoksiske celler under en infektion s. 13
2.2 Komplementsystemet s. 15

3 Feber
3.1 Feberforløbet under influenza s. 16
3.2 Lindrende medicin – acetylsalicylsyre s. 17
3.2.1 Opbygning af acetylsalicylsyre og kemiske egenskaber s. 18
3.3 Eksperiment: fremstilling af acetylsalicylsyre s. 19
3.4 Eksperiment: Tyndtlagschromatografisk analyse af reaktionsproduktet s. 23
3.5 Er det hensigtsmæssigt at tage acetylsalicylsyre under influenza? s. 24
Konklusion s. 26
Litteraturliste s. 27

Uddrag

"Indledning:
I det følgende vil der blive redegjort for influenza og feber med henblik på virus' opbygning, virus' overtagelse af kroppens celler og dens måde at formere sig på. Sygdomsforløbet ved en influenzainfektion skitseres, samt immunforsvarets overordnede og vigtigste systemer til bekæmpelse af virus.

Herunder bliver der dybdegående redegjort for fagocytter og cytotoksiske cellers funktion og betydning under et infektionsforløb, og hvordan deres drabs- og nedbrydningsmekanismer fungerer. Også komplementsystemet bliver beskrevet, og dette forsvarssystems rolle i immunforsvaret vurderes.

Herefter vil der være fokus på feberforløbet under en influenzainfektion, hvor dette kort skitseres med temperaturændringer i kroppen, og hvilken virkning feberen det har på immunforsvaret og sygdomsforløbets varighed.

Aspirin, der er blevet brugt i årevis, med indholdsstoffet acetylsalicylsyre, vil der blive redegjort for, både med opbygning af stoffet, og kemiske egenskaber samt kort om, hvordan man før brugte salicylsyre. Herefter er to eksperimenter inddraget, henholdsvis med fremstilling af acetylsalicylsyre, og tyndtlagschromatografisk analyse af reaktionsproduktet.

Til sidst vurderes det hensigtsmæssige ved indtagelse af febernedsættende medicin i form af acetylsalicylsyre under en influenzainfektion, og bivirkninger ved Aspirin og en eventuelt bedre febernedsættende form for medicin diskuteres."... Køb adgang for at læse mere

SRP om influenza og influenzavirus i Biologi A og Kemi B

[33]
Bedømmelser
 • 15-12-2009
  opgaven er rigtig god overskueligt og ´gav mig inspiration til at sætte min opgave op på følgende måde. dog er jeg lidt skeptisk ang. fodnoterne. de kunne være bedre uddybet og jeg synes det er for lidt af dem. men alt i alt en rigtig god opgave
 • 27-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  opgaven er god og overskueligt. Den mangler dog en beskrivelse af temperaturregulering og kildeangivelserne ikke er gode. Ellers fin opgave.
 • 15-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  overskuelig og flot opgave rigtig god til inspiration !!
 • 17-09-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  GOOOOOOD OPGAVE TIL INSPIRATION !!