SRP om alger | Biologi A og Kemi B

  • STX 3.g
  • SRP (Kemi B, Biologi A)
  • 10
  • 30
  • 10789
  • PDF

SRP om alger | Biologi A og Kemi B

SRP om alger i Biologi A og Kemi B med emnet "De gode og de onde Alger". Opgavens fokus er Chlorophyceae – grønalger, søsalat og andre alger - i opgaven indgår en et forsøg med formålet at udvinde ethanol fra søsalat.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning s. 3
Chlorophyceae – grønalger s. 4
Opbygning – morfologisk og cytologisk s. 4
Levesteder og formering s. 5
Ulva lactuca . s. 6
Algers egenskaber og deres betydning for mennesker og natur s. 7
De onde alger s. 7
- Cyanogiftstoffer – blågrønne alger s. 8
- Konsekvenser af de giftige alger . s. 8
De gode alger s. 9
- Alger i hverdagen s. 9
- Alger optager CO2 s. 9
Biobrændstoffer . s. 11
Ethanol s. 12
Fordele ved biobrændstoffer s. 13
Forsøg – udvinde ethanol fra søsalat s. 13
Før forsøget s. 14
Forsøget forløb sådan . s. 14
Resultater . s. 16
Efterbehandling s. 16
Diskussion/konklusion . s. 19
Fremtiden med 2. Generations biomasse . s. 20
Konklusion s. 22
Summary . s. 23
Litteraturliste s. 24
Bilag A – øvelses vejledning 2. del s. 28

Uddrag

"Indledning:
Det slår næsten aldrig fejl - når sommeren endelig er lun og lækker fyldes tv og aviser med advarsler om badeforbud på grund af giftige alger, stinkende strande, iltsvind og fiskedød. Og det er netop sådan mange tænker om algerne.

Men det er langt fra alle alger som er til skade for os – for der findes både ”gode” og ”onde” alger. I opgaven vil jeg gøre rede for de karakteristiske træk i alge familien Chlorophyceae, som på dansk kaldes grønalger. Jeg vil fokusere på en bestemt art inden for grønalge familien, nemlig Ulva lactuca som jeg senere i opgaven skal bruge.

Kildehenvisningen i teksten sker på følgende vis: [nummer på litteratur]
Inspirationen til opgaven kom efter en dokumentar på dr2, ”Viden om – Alger, fremtidens redning”, som beskrev algerne som en mulig erstatning til de fossile brændstoffer. Dette fandt jeg spændende da der er enorme mængder biomasse i de marine områder, og dermed mulighed for bioenergi. Jeg kontaktede Michael Bo Rasmussen som var en dem der stod bag udsendelsen.

Han sendte en forklaring på en øvelsesvejledning, samt 20 g tørret Ulva lactuca, sådan at jeg selv kunne foretage et forsøg. Herefter vil jeg bestemme den mulige mængde bioethanol der fremstilles, ud fra en titrering. Det eksperimentelle arbejde i dette projekt er udført på Varde Gymnasium.

Der kommer hele tiden mere fokus på biobrændstoffer, eftersom de fossile brændstoffer inden længe vil være brugt. Verden er afhængig af energi, og man er derfor nødsaget til at finde nye alternativer. Derfor vil jeg til sidst vurdere om det er muligt at opnå en større bioethanol produktion, som ikke er baseret på fødevare.

Her vil jeg inddrage den vedlagte artikel: ”Fra halm til alkohol” fra Aktuel naturvidenskab nr. 3, 2005. Denne artikel er vedlagt som bilag, sammen med den udleverede problemformulering lige efter forsiden. Jeg vil vurdere hvordan processen kan effektiviseres, bl.a. ved at finde nye enzymer som bedre kan katalysere biomassen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om alger | Biologi A og Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.