SRP om hiv-diagnose og -behandling i Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A)
  • 10
  • 36
  • 8307
  • PDF

SRP om hiv-diagnose og -behandling i Bioteknologi A

SRP skrevet i faget Bioteknologi A, som indeholder Biologi B og Kemi B.

I opgaven findes en redegørelse for HIV-virus' opbygning samt HIVs livscyklus og forløbet af en HIV-infektion.

Dernæst forklares de forskellige metoder, hvorved HIV kan diagnosticeres, heriblandt ELISA-test samt diskuteres fordele og ulemper ved direkte og indirekte metoder til påvisning af HIV.

Herefter redegøres for hvorledes en behandling af HIV virker og bekæmper HIV bl.a. gennem en beskrivelse af opbygningen af forskellige medicintyper.

Til sidst i opgaven diskuteres nogle af de muligheder og forhindringer, vi står over for i vores drømmescenarie om at udrydde HIV totalt. Til dette inddrages artiklen "HIVs hemmelige sexliv" af Ebbe Sloth Andersen, ph.d. ved Aarhus Universitet.

Lærers kommentar

God srp 10 pil op. Der måtte godt være lidt mere om Western-blotting princippet

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
HIV-virus opbygning 4
HIV's livscyklus 5
HIV-infektion 7
Diagnosticering af HIV 9
ELISA 9
Hurtig-test og PCR 10
Konfirmatorisk test 11
Direkte eller indirekte metode? 11
Behandling af HIV-infektion 12
Nukleosidanaloger 14
Proteasehæmmer 15
Farmakokinetisk forstærker 16
Kombination 16
HIV-epidemien 17
Muligheder og forhindringer 18
HIVs hemmelige sexliv 19
Vaccine 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bøger/artikler 23
Internet 23
Bilag 27
Bilag 1 27
Bilag 2 28
Bilag 3 29
Bilag 4 30
Bilag 5 31
Bilag 6 32
Bilag 7 33
Bilag 8 33
Bilag 9 35
Bilag 10 36
Bilag 11 37

Uddrag

Man opdeler virus ud fra kernens indhold af enten RNA eller DNA. Det væsentligste indhold i HIV-virus' kerne er to identiske RNA-strenge samt enzymerne integrase, protease og revers transkriptase. Kernen bliver beskyttet af et kapsid, der består af protein-antigenet p24. Uden om kapsiddet findes et matrix, som også består af proteiner. Næst yderst optræder en lipidmembran, også kaldet en kappe, bestående af proteiner. På ydersiden af kappen forekommer glykoprotein-antigener, bl.a. gp120. HIV kaldes en kappebærende retrovirus. Kappebærende, da virus er beskyttet af en kappe, og retrovirus, da virus omdanner dets RNA til DNA vha. enzymet revers transkriptase i en værtscelle.
Der findes to hovedtyper af HIV, HIV-1 og HIV-2, men da HIV-1 er den mest smitsomme og derfor mest udbredte, vil denne opgave udelukkende handle om HIV-1. Denne type vil derfor blot blive omtalt som HIV... Køb adgang for at læse mere

SRP om hiv-diagnose og -behandling i Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.