SRO om logaritmer i syre-basereaktioner i Matematik A og Kemi B

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 12
 • 22
 • 1165
 • PDF

SRO om logaritmer i syre-basereaktioner i Matematik A og Kemi B

I denne opgave kan du se et eksempel på en SRO, som omhandler logaritmefunktioner og deres anvendelse i matematikken samt deres rolle indenfor syre-base kemien.

Problemformulering
Hvorledes beskrives en syres eller bases styrke og hvorfor mon der anvendes logaritmer i definitionerne? Hvad er koncentrationen af fumarsyre i den udleverede analyseprøve?
Din opgave skal indeholde:
• En definition af logaritme funktioner generelt og 10talslogaritmen specifikt.
• En definition af syrer og baser og pH4begrebet, styrkekonstanten Ks og styrkeeksponenten pKs.
• En gengivelse af logaritmeregnereglerne.
• En diskussion af hvorfor der er brugt logaritmer i to af definitionerne, illustreret ved eksempler.
• En forklaring af forskellen på pH og pKs.
• En beskrivelse og resultater fra det udførte forsøg: en potentiometrisk titrering af en ukendt
opløsning af den dihydrone organiske syre, fumarsyre.
• En bestemmelse af fumarsyrens aktuelle koncentration.

Lærers kommentar

Konklusion på side 17. Det er lidt i overkanten, selvom der tages højde for figurer, grafer mm. God og spændende, indledning der giver et godt indblik i opgaven. Disponeringen af opgaven er god og struktureret, der er rigtig fin kobling mellem opgaven og problemformuleringen. Der er i høj grad brugt faglige begreber og relevante teorier og den røde tråd holdes gennem hele opgaven. Sproget i opgaven er formelt skrevet og anvendelse af fagtermer er rigtig fin.

Bemærkninger i øvrigt
Rigtig flot arbejde, men pas på med længden af opgaven☺

Studienets kommentar

Du kan læse mere om syrer og baser og pH-beregninger i vores kompendier om disse emner.

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Logaritmer; et matematisk begreb 2
Logaritmers anvendelse 2
10 tals logaritmen 2
Den naturlige logaritme 3
Logaritmers grafiske løsning 4
Regneregler 4
Beviser og omskrivning af funktioner 4
Logaritmer i syre-base kemien 6
Syre og baser 7
Definition af syre og baser 7
Svage og stærke syre og baser 7
Korresponderende syre base par 8
Styrkekonstant 9
Styrkeeksponent 10
pH-begrebet 10
Forskel på pH og pKs 12
Logaritmer gør syre-base kemien lettere 13
Potentriometrisk titrering af fumarsyre 13
Beskrivelse af forsøget 13
Teori og resultater 14
Konklusion 17
Bibliografi 18

Uddrag

Indledning
Matematik og kemi har det tilfælles, at de begge benytter sig af de matematiske logaritmer.
Jeg vil i denne opgave starte med at redegøre for logaritmefunktionerne og deres anvendelse i matematikken, hvor især titalslogaritmen vil fremhæves. Dertil hører en gengivelse af logaritme regnereglerne, samt et bevis for hver enkelt af dem. Jeg vil desuden uddybe logaritmernes egenskaber og forklare hvordan de kan lette udregninger i begge fag. Dertil vil jeg lave en sammenkobling mellem logaritmer og kemifaget og se hvilken rolle logaritmerne spiller, inden for syre4base kemien. For at beskrive sammenhængene mellem fagene, vil der forekomme en forklaring af de væsentligste, faglige begreber der hører til syre4base kemien, samt en forklaring af forskellen mellem pH og pKs. Opgaven vil understøttes af selvudført eksperimentelt arbejde, som består af en potentriometrisk titrering, af en opløsning, af den organiske fumarsyre. Derudover vil jeg lave en beregning for denne opløsningskoncentration.

Logaritmer; et matematisk begreb
I gamle dage fandtes der ingen lommeregner, som kunne lette regnestykker hvor 104cifrede tal skulle multipliceres. Derfor udviklede man en logaritmeskala hvor man kunne slå tallets logaritmer op. De tal lagde man sammen og derefter oversatte man tallet igen ved at slå dets antilogaritme op. Den mest almindelige logaritme er den der kaldes for titalslogaritmen, den hedder dette, da ti er det tal man skal opløfte eksponenten i for at få resultatet. Så i titalslogaritmen er 10 grundtallet. Der findes også logaritmer med andre grundtal, f.eks. den naturlige logaritme.

Logaritmers anvendelse
Logaritmefunktioner bruges både i matematik og kemi. Logaritmefunktioner kan med fordel bruges til at udregne matematiske ligninger, hvor den ukendte står i eksponenten, også kaldet eksponentielle ligninger.2 Det er ikke altid let at se løsningen på en eksponentiel ligning, og det er det smarte ved blandt andet titalslogaritmer, da man ved hjælp af dem kan beregne sådanne løsninger. I syre4base kemien er det kun titalslogaritmen man benytter sig af, derfor vil der være større fokus på denne logaritmefunktion, frem for den naturlige logaritmefunktion (ln).3

10 tals logaritmen.
Titalslogaritmen er også kendt som den almindelige logaritme.4 Titalslogaritmefunktionen er en funktion med grundtallet 10. Det går altså ud på, at finde den eksponent som tallet 10 skal opløftes i, for at være lig med det der står på den anden side af lighedstegnet.
Logaritmefunktionen der har grundtallet 10 opfylder hermed den matematiske betingelse at... Køb adgang for at læse mere

SRO om logaritmer i syre-basereaktioner i Matematik A og Kemi B

[1]
Bedømmelser
 • 03-02-2018
  Givet af 2.g'er på STX
  så kæmpe hjælp , dog ærligt man ikke kan se alle lærer kommentatere