SRO om logaritmer og syre/base-kemi

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 17
 • 2869
 • Word2007

SRO om logaritmer og syre/base-kemi

SRO i Kemi A og Matematik A om logaritmer og syre/base-kemi.

Problemstillingen

Gør rede for hvordan logaritmefunktioner defineres og hvilke egenskaber de har.

Redegør for teorien om syrer og baser og definer pH-begrebet. Forklar herunder sammenhængen mellem styrkekonstanten Ks og styrkeeksponenten pKs. Forklar herunder logaritmefunktionens anvendelse.

Forklar de regler, der gælder for regning med logaritmefunktioner, og gør rede for deres anvendelse i syre/base-teorien

Forklar hvad en vendetangent er og hvordan den kan bestemmes. Anvend det i din analyse af titrerkurven nedenfor.

Udfør en potentiometrisk titrering af en ukendt opløsning af den dihydrone syre, svovlsyre H2SO4. Analyser titrerkurven og vurder resultaterne.

Studienets kommentar

Du kan læse om syrer og baser med videre i vores kompendium om pH-beregninger.

Indhold

• Indledning Side 3

• Logaritmefunktioner Side 3

• Protolyse Side 4

• pH-begrebet og definitioner Side 5

• Styrkekonstanten og styrkeeksponenten for baser og syrer Side 8

• Vendetangent Side 11

• Potentiometrisk titrering af svovlsyre Side 12

• Forsøget behandles Side 14

• English abstract Side 15
• Kildeliste Side 15

Uddrag

Indledning
Logaritmefunktionen log(x) anvendes ofte i syre/base-kemi, og giver et vigtigt indblik i, hvordan de forskellige udtryk og begreber defineres. Ydermere bidrager den til at kunne se sammenhængen mellem kemiske udtryk og definitioner. Titalslogaritmen vil i den følgende opgave forklares og anvendes i syre/base-kemi, samtidig med at teorien bag syre/base-kemi uddybes og der bliver redegjort for vigtige begreber til dette naturvidenskabelige felt. Til sidst defineres og anvendes en vendetangent til en analyse af en titrerkurve af en svovlsyretitrering med natriumhydroxid.

Titalslogaritmen
Syre/base-kemi er baseret på titalslogaritmen, og derfor er den naturlige logaritme ikke relevant i denne sammenhæng. Titalslogaritmen eller logaritmefunktionen med grundtallet 10 skrives log x. Titalslogaritmen er defineret til at være den inverse funktion til eksponentialfunktionen f(x) = 10x. Dette betyder, at i stedet for at opløfte et tal i potens, kan man anvende titalslogaritmen til at finde eksponenten. Titalslogaritmen opfylder derfor følgende sætning:... Køb adgang for at læse mere

SRO om logaritmer og syre/base-kemi

[10]
Bedømmelser
 • 27-04-2010
  God opgave med gode og korte beskrivelser af alt! Jeg fik overblik over det ting jeg ikke helt forstod fra bøger. Det var dejligt.
 • 02-03-2009
  God opgave. Jeg kunne dog godt bruge noget om teoretiske beregninger af titrerkurver
 • 20-02-2013
  God opgave til inspiration, men det var ikke lige hvad jeg havde brug for.
 • 18-02-2012
  Meget lækkert og velskrevet.