SRO om alkohol

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi A)
  • 12
  • 16
  • 3019
  • PDF

SRO om alkohol

SRO med overemnet alkohol. I et samarbejde mellem Matematik A og Kemi B besvares nedenstående opgaveformulering:

1) Gør rede for de grundlæggende egenskaber for de fire funktionstyper: lineær funktion, potensudvikling, eksponentiel udvikling og logaritme.

2) Forklar betydningen af semi- og dobbeltlogaritmiske koordinatsystemer. Herunder skal du bevise hvilke funktioner fremtræder som rette linjer i disse koordinatsystemer.

3) Giv en redegørelse for alkoholers opbygning og kemiske egenskaber og en metode til at bestemme alkoholindholdet i en væske.

4) Omtal metoder til produktion af alkohol, herunder gæring, og undersøg hvilken vækstmodel der bedst beskriver CO2 produktionen ved en gæringsproces.

Lærers kommentar

Layout var meget fint, min matematiklærer var specielt meget begejstret for opgaven.

Indhold

Afsnit 1: Indledning 4
Afsnit 2: Funktioners egenskaber 4
2.1 Lineær funktion 4
2.2 Eksponentiel udvikling 5
2.3 Potens udvikling 5
2.4 Logaritme 6
Afsnit 3: Rette linjer i logaritmiske koordinatsystemer 7
3.2 Eksponentielle udviklinger i enkeltlogaritmisk koordinatsystemer 7
3.3 Potens funktioner i dobbeltlogaritmisk koordinatsystem 8
Afsnit 4: Alkoholers opbygning og kemiske egenskaber 8
4.1 Navngivning 8
4.2 Primære, sekundære og tertiære alkoholer 9
4.3 Oxoforbindelsers fremstilling 9
Afsnit 5: Eksperimentel metode til at bestemme alkoholindholdet i væsker 10
5.1 Destillation 10
5.2 Redoxtitreringen 10
5.3 Beregning af ethanol indholdet 12
Afsnit 6: Produktion af alkohol 13
6.1 Ethanol ved addition af vand til ethen 13
6.2 Gæring 14
6.3 CO2 produktionen ved en gæringsproces 14
Afsnit 7: Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 1: Teoretisk beregning af ethanolindholdet ved gæring 17

Uddrag

Opgaveemnet Alkohol er blevet behandlet ud fra et samarbejde mellem fagene matematik A og kemi B. I opgaven afgrænses emnet til primært at omhandle vækstmodeller, rette linjer i logaritmiske koordinatsystemer, produktion af alkohol, bestemmelse af alkoholindholdet i væsker samt CO2 produktionen ved en gæring. Til løsning af problemstillingerne benyttes matematiske omskrivninger af matematiske formler, samt data fra eksperimentelt arbejde.
I første del af opgaven vil jeg indledningsvis redegøre for de grundlæggende egenskaber ved de fire funktionstyper nævnt i opgaveformuleringen. I det efterfølgende afsnit anvender jeg matematiske omskrivninger til undersøgelse af hvilke funktioner, der danner rette linjer i logaritmiske koordinatsystemer. Her beskriver jeg desuden den logaritmiske skala. Ved næste afsnit fremgår en redegørelse af alkohols kemiske egenskaber, hvor jeg bl.a. indfører begreber som primære, sekundære og tertiære alkoholer og beskriver de mulige processer ved en oxidation af alkoholer. Dernæst fremgår en eksperimentel bestemmelse af ethanolindholdet i forskellige væsker. Afslutningsvis omtaler jeg metoder til produktion af alkohol, og ud fra målte værdier fra en gæringsproces undersøger jeg ved hjælp af mit CAS-værktøj, hvilken vækstmodel, der bedst beskriver CO2 produktion ved en gæringsproces. Alle benyttede materialer kan findes i litteraturlisten på s. 16... Køb adgang for at læse mere

SRO om alkohol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.