SRO om fosforsyre i cola i Matematik B og Kemi A

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Kemi A)
 • 12
 • 16
 • 4046
 • PDF

SRO om fosforsyre i cola i Matematik B og Kemi A

SRO i Matematik B og Kemi A om fosforsyre i cola

Problemformulering
Cola indeholder syre som man ved skader tænderne. I den forbindelse er det relevant at kunne bestemme syrekoncentrationen i en given cola. Men hvordan
gøres dette, hvordan bestemmes syrekoncentrationen i en væske som cola?

Opgaver
1. At beskrive Denitionen på den naturlige logaritmefunktion.
2. At vise logaritmeregnereglen ln(a * b) = ln(a) + ln(b).
3. At diskutere titals-logaritmen og vise at logaritmereglen ln(a*b) = ln(a)+ln(b) gælder.
4. At redegøre for begrebet pH, og udlede sammenhængen mellem pH og pOH.
5. At give generelle udtryk for pH for en stærk syre og for en svag syre. der skal opstilles 2 konkrete eksempler på formlernes anvendelse. Argumenter for at tilnærmelsen << Cs er fornuftig for svage syrer med en pKs på mellem 4 og 10.
6. At udlede udtrykket for pH i en pufferopløsning, samt redegøre for et puffersystems egenskaber, anvendelse og forekomst i naturen.
7. At skrive en rapport for det udførte eksperiment "phosforsyre i cola".
8. At perspektivere pufferteorien til titrerkurven for den svage syre der titreres med den stærke base.

Elevens kommentar

Der er lidt fejl i udregningen af pH, men dette er dog også den eneste.

Indhold

Problemformulering
Opgaver
Den naturlige logaritmefunktions denition
Logaritmereglen
Titalslogaritmen
Redegørelse for pH og pOH
De generelle udtryk for pH for henholdsvis stærk og ikke stærk syre
Puffersystemer
Rapport
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Den naturlige logaritmefunktions denition
Den naturlige logaritmefunktion er den naturlige eksponentialfunktions inverse. Den bliver betegnet som ln, hvor titalslogaritmen betegnes log. Da den naturlige
logaritmefunktion fungerer på samme måde som titalslogaritmen kan vi opskrive samme regel for den, dog bruges e i stedet for tallet 10. Den naturlige logaritme
til et positivt tal er den eksponent som e skal opløftes til for at få tallet. Jeg giver her nogle eksempler på denne samhæng: ...

---

Titalslogaritmen
Titalslogaritmen log, fungerer på samme måde som den naturlige logaritmefunktion ln. Titalslogaritmens omvendte er eksponentialfunktionen 10x som bruges i
forskellige matematiske problemstillinger. Om titalslogaritmen gælder at denitionsm ængden for logaritmefunktionen er mængden af positive tal(kun positive
da grafen for eksponentialfunktionen ligger over x-aksen, og derfor er det kun positive tal ...

---

Redegørelse for pH og pOH
For at kunne beskrive pH og pOH skal der først redegøres for vands autoprotolyse, som betyder at vand reagerer med sig selv og danner oxonium(H3O+) og hydroxid(OH􀀀)ioner. Dette sker i rent vand og i vandig opløsning. Det der forekommer er en syre-base reaktion, og fordi vand er en amfolyt(dvs. at vand ... Køb adgang for at læse mere

SRO om fosforsyre i cola i Matematik B og Kemi A

[3]
Bedømmelser
 • 04-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Opgaven er rigtig god og indholdsrig! Fungerede som rigtig god skabelon for min egen SRO opgave :)
 • 07-04-2011
  rigtig god SRO, den giver et super indblik i hvad der forventes, og hvordan man kommer igang.
 • 20-04-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Skide-god besvarelse