SRO om Titrerkurver i Matematik og Kemi

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 12
 • 18
 • 3803
 • PDF

SRO om Titrerkurver i Matematik og Kemi

SRO i Matematik A og Kemi B om titrerkurver. Fremstilling af teoretiske titrerkurver i matematik til sammenligning med konkrete titrerkurver for diverse syrer. Karakter: 12 - negativ kommentar omkring noteapparat.

Indhold

Indholdsfortegnelse: 2
Indledning: 3
Preface: 3
Problemformulering: 3
Kemiteori: 4
Syrer og baser 4
pH: 4
Styrkekonstanten: 6
Polyprote syrer: 6
Puffersystem: 7
Syrebasetitreringer: 7
Titrering af en stærk syre med en stærk base: 8
Titrering af en svag syre med en stærk base: 9
Titrering af en stærk diprot syre med en stærk base: 10
Matematikteori: 11
Generel fremgangsmåde: 11
Titrering af saltsyre: 12
Eksperimentel del: 14
Forsøgsopstiling: 14
Forsøgsbeskrivelse: 14
Resultater: 15
Fejlkilder: 15
Sammenligning og konklusion: 15
Sammenligning: 15
Konklusion: 16
Litteraturliste: 18
Bilag 1-14 19-34

Uddrag

Problemformulering:
I min teoridel for kemi vil jeg gøre rede for de grundlæggende principper inden for syre-basekemi, derunder hvad der kendetegner en stærk og en svag syre og base, hvordan man måler en syre/bases styrke, pH-beregning, og hvad en syrebasetitrering går ud på. Derudover vil jeg komme ind på forskellen på monoprote og polyprote syrer og i den forbindelse udseendet af en titrerkurve. Jeg vil også komme ind på hvad et puffersystem er, og hvilken konsekvens det har for en titrering. Undervejs vil jeg også angive hvilke kemiske formler, der er relevante i forbindelse med titreringer/titrerkurver. Som forberedelse til mit senere forsøg vil jeg i Datalyse fremstille typiske titrerkurver for de syrer, jeg vil arbejde med eksperi¬mentelt, og kommentere på dem.
Ud fra to af de i kemiteorien omtalte formler og ud fra to andre kemiske formler vil jeg fremstille en teoretisk titrerkurve for hver af de tre syrer. Til dette vil jeg gøre brug af programmet TI-InterActive, der kan sidestilles med brug af lommeregneren TI-89, hvori jeg vil løse fire ligninger med fire ubekendte med henblik på at bestemme pH-værdien for en opløsning ud fra det tilsatte volumen af base.
Herefter vil jeg i laboratoriet udfører de tre titreringer med tre forskellige syrer: saltsyre, eddikesyre og svovlsyre, der er eksempler på hhv. en stærk, en svag og en diprot syre. De vil blive titreret med natriumhydroxid med samme molære koncentration. Forsøgene vil blive beskrevet ved forsøgsopstilling og udførelse, resultater, samt reaktionsskemaer og mulige fejlkilder. Af forsøgsresultaterne vil jeg i programmet Fpro fremstille en titrerkurve for hver af syrerne.
Til slut vil jeg sammenligne de beregnede, teoretiske titrerkurver fra matematik med de målte titrerkurver fra kemi og konkludere ud fra resultaterne... Køb adgang for at læse mere

SRO om Titrerkurver i Matematik og Kemi

[6]
Bedømmelser
 • 19-02-2011
  jubiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii den hjalp en del
 • 17-04-2010
  Super opgave. Indeholder nogle gode ting
 • 04-03-2011
  en rigtig gode opgave med gode indehold
 • 23-02-2011
  .. . . . . . opgaven er fint nok