Risikosamfund | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 9
 • 2172
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Risikosamfund | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du Studienets besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Risikosamfundet", der blev brugt til eksamen i samfundsfag A på stx i august 2010. Du finder også afsnit med gode råd til din egen besvarelse af spørgsmålene.

Hvis du leder efter hjælp til at forstå Ulrich Becks teori om risikosamfundet, så kan du læse vores kompendium om Beck.

Spørgsmålsformuleringerne lyder:

Spørgsmål 1a. Opstil en model, der kan forklare den stigende rekruttering til bander i Danmark. Modellen skal tage udgangspunkt i interviewet med Benny Lihme i Deadline 2. sektion og understøttes af faglige begrundelser.

Spørgsmål 1b. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod synspunkt-erne, som de kommer til udtryk nedenfor.

Spørgsmål 1c. Hvad kan der af tabellen udledes om sammenhængen mellem velstand og CO2-udledning? Besvarelsen skal understøttes af beregninger.

Uddrag

Danmark har de seneste år oplevet stigende tilslutning til forskellige bander. Det drejer sig om bander af unge fra indvandrermiljøet og bander af unge etniske danskere med tilknytning til rockermiljøet - mest fremtrædende er det såkaldte AK-81. Benny Lihme peger på, at i hvert fald tre faktorer har indflydelse på, om unge bliver rekrutteret til bander.

Benny Lihme understreger, at mange unge bliver motiveret til bandekriminalitet pga. lav materiel velstand. Hermed understreger han også vigtigheden af uddannelse og viden. Unge med dårlig uddannelse eller lavt vidensniveau vil være mere tilbøjelige til at blive rekrutteret til bander, fordi de ikke er i stand til at skaffe sig velstand indenfor lovens rammer: De har fx ikke...

---

Politikens leder ”Sundhed til alle” fra 2009 kritiserer den politiske beslutning fra 2002 om at lade virksomheder trække deres udgifter til sundhedsforsikringer til deres ansatte fra i skat. En af konsekvenser af beslutningen skulle ifølge lederen være et skævvredet sundhedssystem og et forringet offentligt system.

Politikens lederskribent overser og tager fejl i et par ting i sin kritik af regeringens beslutninger.

For det første er det offentlige sundhedssystem ikke blevet ringere siden 2002. For det andet bliver det private og det offentlige betalt forskellige beløb for den samme operation. Selvfølgelig får det offentlige flere penge for at kompensere for de ekstraopgaver, såsom uddannelse og forskning...

---

Tabel 1 viser udvalgte landes befolkning, BNP (købekraftsparitetsreguleret) og CO2-udledning i 2009. Med hjælp fra tabellen kan man beregne BNP pr. indbygger, der bruges som en indikator for velstand, og CO2-udledning pr. indbygger, der bruges som en indikator for forurening. På den måde kan man sammenligne de enkelte lande med hinanden.

For at vurdere, om der er en sammenhæng mellem velstand og forurening plottes de forskellige lande i et koordinatsystem.

Af diagram 1 kan man se, at der virker til at være et mønster sådan, at des mere velstående et land er, des mere forurener det. USA er det mest velstående land målt i BNP pr. indbygger og også det land, der forurener mest målt i CO2-udledning pr. indbygger. Indien er et af de mindst velstående lande og også et af de lande, der forurener mindst målt i CO2-udledning pr. indbygger... Køb adgang for at læse mere

Risikosamfund | Fællesdel | Samfundsfag A

[14]
Bedømmelser
 • 10-01-2014
  meget brugbar, og god opgave! dog burde der måske været blevet lavet en tabel til den del med udregninger.
 • 27-10-2013
  Fin opgave, god model, helt udmærket til at finde inspiration!
 • 18-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Giver god inspiration
 • 26-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  super god og brugbar