Regeringsmagten | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 758
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Regeringsmagten | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Regeringsmagten", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Argumenter ud fra en idealistisk/liberalistisk teori imod Lene Espersens synspunkter på dansk sikkerhedspolitik.
1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem forbrugskvoten og beskæftigelsen i Danmark? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Uddrag

I debatindlægget “Ruslands stormagtsadfærd kræver styrket dansk forsvar” trykt i Berlingske (17.3.2014) og skrevet af Lene Espersen, argumenterer Espersen for, at Ruslands adfærd i Ukraine giver nye udfordringer, hvortil ”løsningen er et styrket dansk forsvar”. Dette er imidlertid ikke den rette løsning på krisen i Ukraine. Hvis Danmark opruster militært, så får anarkiet lov til at herske, hvilket giver Putin mulighed for netop den ”stormagtsadfærd”, som Espersen frygter. I stedet bør Danmark forsøge...

---

Figur 1 viser forbrugskvoten (husholdningernes forbrug i procent af disponibel indkomst) og beskæftigelsen i Danmark for hvert år fra 2002 til 2012.

Figur 1 viser en tendenslinje der er fremkommet ved lineær regression. Formlen for tendenslinjen er y=17,69x+952, hvilket vil sige at når husholdningernes forbrug i procent af deres disponible indkomst stiger med 1 procentpoint, forventes beskæftigelsen i Danmark at stige med 17.690 personer. Figuren viser således, at når forbrugskvoten i Danmark stiger, så øges beskæftigelsen alt andet lige også.

Endvidere viser figurens R2 på 0,51, at den lineære model kan forklare 51% af variationen i beskæftigelsen Det vil sige at 49% ikke kan forklares af modellen... Køb adgang for at læse mere

Regeringsmagten | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.