Risikosamfundet

Her finder du vores gennemgang af Becks teori om risikosamfundet. Beck betegner samfundet fra omkring 1980 til nu som et risikosamfund. Vores gennemgang er fyldt med forklaringer og eksempler, der hjælper dig med at forstå Becks teori.

Hvad er risikosamfundet?

Risikosamfundet er kendetegnet ved, at:

  1. Samfundet producerer risici som en utilsigtet konsekvens af samfundets produktion (f.eks. klimaproblemer) og teknologiske fremskridt (f.eks. atomtruslen)
  2. Risici fylder meget i borgernes bevidsthed.

Risici er negative ting, der kan ske eller påvirke os som vi skal tage stilling til. Vi er nødt til at tage stilling til risici, fordi vi er omgivet af dem, f.eks. forurening af drikkevand og huller i ozonlaget. Der har altid været trusler - uanset hvilket slags samfund der er tale om. Det som Beck mener er særligt ved risici i risikosamfundet i forhold til tidligere trusler er at:

  1. Risici er skabt af mennesker.
  2. Vi ikke kan undgå risici.
  3. Risici er blevet mere omfattende.
  4. Vi tænker mere på risici.
  5. Eksperter afgør, hvad der er risici.

I de følgende afsnit vil vi give en mere detaljeret forklaring af risikosamfundets fem kendetegn.

Vi skaber selv risici

Der har altid været trusler. Der er dog forskel på, hvilken slags trusler der er tale om. Tidligere var trusler hovedsageligt naturskabte, f.eks. orkaner, oversvømmelser og tørke. I risikosamfundet er risici omvendt hovedsageligt skabt af mennesker.

Vi skaber selv de risici vi møder. Det gør vi gennem den måde vi har valgt at indrette vores samfund på. Et eksempel er risikoen for globale finanskriser. I takt med, at verden er blevet mere globaliseret, så handler lande mere og mere med hinanden. Det betyder, at ét lands økonomi påvirkes af andre landes økonomi. Hvis der kommer en krise i et land mange handler med, f.eks. USA, så kan der opstå en global krise.

Et andet eksempel er vores øgede forbrug. At vi godt kan lide at købe nyt tøj skaber risici, såsom vandmangel, forurening af floder og øget CO2-niveau. Det skyldes, at produktionen af tøj påvirker naturen:

  • Det kræver meget vand at dyrke bomuld, hvilket kan skabe vandmangel.
  • Tøj skal ofte farves og hvis spildevandet fra farvningen skylles ud i floder, så bliver floderne forurenet.
  • Tøj produceres ofte i Asien, hvilket betyder, at det skal transporteres med fly eller skibe som udleder meget CO2.

Selvom vi selv skaber trusler, så er det ikke nødvendigvis med vilje. Nogle trusler, såsom forurening af grundvandet, er en uforudset konsekvens af en anden handling; brug af sprøjtegift i landbruget. Andre trusler er bevidste handlinger, såsom terrorisme.

Man kan ikke undgå risici

I risikosamfundet kan risici ramme alle ifølge Beck. Der er ikke nogen, som kan undgå risici. Risici er ligeglad med, hvem du er. Vi kan alle rammes af pesticider i...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind