Indvandrere | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 848
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Indvandrere | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Indvandrere", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem længden af uddannelse og holdning til, om indvandrere gavner Danmark?

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre på det danske arbejdsmarked, der fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Figur 1 viser sammenhængen mellem længden af respondenternes uddannelser og hvor store en del af dem, der mener, at indvandrere gør Danmark til et bedre sted.

Der er foretaget lineær regression, og den viser en positiv sammenhæng mellem længden af uddannelse og andel, der mener, at indvandrere gør Danmark til et bedre sted. Af formlen for den lineære regression kan vi aflæse, at andelen, der mener at indvandrere gør Danmark til et bedre sted, stiger med 2,75 procentpoint for hvert ekstra års uddannelse. Formlen forudsiger, at der ved nul års uddannelse vil være -2,94%, der mener at indvandrere gør Danmark til et bedre sted. Det udsagn er nonsens, hvilket antyder, at det er uklart, hvor langt ned i uddannelseslængde det er passende at anvende formlen for den lineære regression... Køb adgang for at læse mere

Indvandrere | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.