Valg | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 630
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Valg | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Valg", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 26. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre omkring vælgervandringer fra folketingsvalget 2011 til folketingsvalget 2015, der fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og CO2 udledning pr. indbygger? Du skal anvende viden om bæredygtig udvikling.

Uddrag

Hypotese 1: De partier, der aldrig har været i regering, er gået frem ved valget i 2015. Det skyldes, at disse partier nedprioriterer office-seeking til fordel for vote-seeking.

Begrundelse: Hvis et parti fokuserer på office-seeking, er det nødt til at sikre sig et godt samarbejde med andre partier . Det understreges af, at der i perioden fra 1953 til 2011 ikke har været et eneste eksempel på en et-parti flertalsregering . Når partiet har fokus på at skabe et godt samarbejde med andre partier, kan det være svært at markere markante selvstændige synspunkter. Når partiet er i regering, kan det ligeledes af hensyn til sine samarbejdspartnere være nødt til at arbejde for politik, som partiets vælgere ikke støtter op om. Begge dele kan koste stemmer. Partier, der fokuserer på vote-seeking, har mulighed for at undgå begge effekter... Køb adgang for at læse mere

Valg | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.