Integration | 2010 | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 3
 • 1113
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Integration | 2010 | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Integration", der blev brugt til skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx d. 31. maj 2010. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration for din egen besvarelse.

Fællesdelen består af tre spørgsmål:

Spørgsmål 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om indvandrere og efterkommeres integration på arbejdsmarkedet? Besvarelsen skal understøttes af beregninger som tydeliggør udviklingen.

Spørgsmål 1b. Argumenter ud fra idealistisk teori for Erik Boels syn på EU's mulige udvidelse med Tyrkiet.

Spørgsmål 1c. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de handelsmønstre, der fremgår af figur 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

OBS. Der er også en fællesdel fra 2019, der hedder Integration. Den kan du finde her.

Uddrag

Med hjælp fra tabel 1 kan man udregne tre vigtige indikatorer på ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres integration på arbejdsmarkedet i 1998, 2003 og 2008:

• arbejdsløshedsprocenten
• erhvervsfrekvensen
• beskæftigelsesfrekvensen.

Arbejdsløshedsprocenten angiver den andel af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som ikke har et arbejde. Erhvervsfrekvensen angiver den andel af de ikke vestlige indvandrere og efterkommere, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der har et arbejde...

---

Ifølge Erik Boel kan tyrkisk EU-medlemskab “give såvel Tyrkiet som EU en helt anden pondus og legitimitet” i Mellemøsten. Det er rigtigt. Ud over at styrke Tyrkiet økonomisk kan tyrkisk medlemskab i EU nemlig styrke EU's bløde magt over for Mellemøsten. Tyrkiet har en strategisk placering mellem EU og Mellemøsten og kan således fungere som bindeled mellem regionerne. Tyrkiet er ikke kun et bindeled i en geografisk forstand – også kulturelt kan tyrkisk EU-medlemskab øge båndene mellem EU og Mellemøsten. Tyrkiet deler mange fællestræk med kulturen i resten af Mellemøsten; f.eks. religion. Tyrkisk EU-medlemskab kan hermed skabe en højere grad af kulturel forståelse mellem regionerne. Det giver bedre forudsætninger for forhandlinger og fredelig konfliktløsning mellem EU og Mellemøsten...

---

Hypotese 1

Afrika har en meget høj andel af handel med lande udenfor regionen, fordi mange afrikanske økonomier er bygget op omkring udvinding af råstoffer, som forarbejdes i andre regioner.

Begrundelse

Afrika har en meget høj grad af samhandel med lande udenfor regionen. Det skyldes, at mange afrikanske lande primært producerer råstoffer. Samtidig har mange afrikanske økonomier et lavt teknologi- og investeringsniveau. Det fører til at råstofferne forarbejdes i lande udenfor regionen, hvor teknologiniveauet er højere, og hvor der er mere realkapital... Køb adgang for at læse mere

Integration | 2010 | Fællesdel | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 13-01-2013
  fin opgave, og godt beskrevet
 • 04-09-2014
  rigtig gode besvarelser