Udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 3
 • 892
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 22. maj 2017. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge vedrørende partivalg, uddannelse og holdning til beskatning, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Figur 1 er en graf, der viser BNP i mia. kr. på X-aksen og import i mia. kr. på Y-aksen i perioden 1990-2005. I grafen findes en tendenslinje, der er fremkommet på baggrund af lineær regression. Tendenslinjen vi-ser, at jo højere BNP, des mere import. Dette fremgår også af formlen for tendenslinjen, der foreskriver, at hver gang BNP stiger med 1 mia. kr., så stiger importen med 1,03 mia. kr. R2-værdien er 0.91, hvilket betyder, at tendenslinjen kan forklare 91% af variationen i datasættet. Det viser, at der er en stærk sam-menhæng mellem BNP og import.

Punkternes placering antyder, at sammenhængen mellem BNP og import måske er eksponentiel snarere end lineær. R2-værdien viser, at tendenslinjen kan forklare en stor del af variationen i datasættet, men hvis sammenhængen mellem BNP og import er eksponentiel, så må det forventes, at ligningen for ten-denslinjen vil være dårlig til at forklare sammenhængen mellem BNP og import ved væsentligt lavere og højere niveauer af BNP... Køb adgang for at læse mere

Udfordringer | Fællesdel | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 29-09-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, føler den mangle lidt
 • 19-05-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget fin