Finlands økonomi | International Økonomi A | 24. august 2016

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 13
 • 3948
 • PDF

Finlands økonomi | International Økonomi A | 24. august 2016

Besvarelse af opgave 1-4 fra den skriftlige eksamen i International Økonomi A 24. august 2016 på HHX.

Opgaveformulering
1. a) Redegør på baggrund af bilag 3 for eksempler på politiske tiltag, der kan påvirke udbuddet af arbejdskraft
b) Forklar hvordan tiltagene påvirker prisdannelsen på arbejdskraft i Finland. Illustrer det i et udbuds- og efterspørgsels diagram

2. a) Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 udviklingen i Finlands samlede produktivitet fra 2007 til 2014.
b) Vurder, med udgangspunkt i beregningerne og bilagene, hvordan priskonkurrenceevnen har udviklet sig siden 2007

3. Analyser, på baggrund af bilag 4, årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Finland i 2016.

4. Diskuter med udgangspunkt i citatet, hvad der taler for at bruge henholdsvis lempelig og stram finanspolitik for at skabe økonomisk vækst i Finland.

Uddrag

1. a) Redegør på baggrund af bilag 3 for eksempler på politiske tiltag, der kan påvirke udbuddet af arbejdskraft

Helt essentielt for udbuddet af arbejdskraften forekommer flere forskellige elementer. Dette kan både indeholde et hensyn til antal arbejdstagere og den tid disse vil arbejde. Derved fokuseres der via det samlede udbud af arbejdskraft fokuseres på det samlede antal arbejdstimer der bliver udbudt.

Til påvirkningen af denne kan der forekomme mange politiske tiltag, da de politiske tiltag blot skal yde indflydelse på incitamenterne som de enkelte arbejdstagere har til netop at udbyde den tid som de gør. Herunder kan både omfatte de timer de føler incitament til at arbejde om ugen, hvor tidligt de kommer på arbejdsmarkedet og hvor mange år de har føler incitament for at være på arbejdsmarkedet. Nogle eksempler på politiske tiltag der derved yder indflydelse på udbuddet af arbejdskraft kan være: Forkortet antal lønnede feriedage, formindskelse af tillæg for overarbejde og hævelse af pensionsalderen, altså den alder en person skal have for at kan modtage folkepension. Hver især påvirker de udbuddet af arbejdskraft på forskellige måder og arbejdstagernes incitament påvirkes også forskelligt.

Forkortet antal lønnede feriedage: Denne ville direkte påvirke arbejdernes incitament til at udbyde netop den tid de arbejder. Ved at mindske de lønnede feriedage, er den enkelte arbejdstager nødsaget til at udbyde mere tid (arbejde længere), for at opretholde sin nuværende lønindtægt. Lønindtægt er essentiel for arbejdstageren for at opretholde sin... Køb adgang for at læse mere

Finlands økonomi | International Økonomi A | 24. august 2016

[2]
Bedømmelser
 • 06-12-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Det virker til, at eleven har forsøgt at formulere sig på et højere niveau, end han var i stand til at fuldføre. Dette gør det sommetider svært at følge, hvad han mener. Det er specielt udbredt i hans besvarelse på opgave 3.
 • 02-11-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, dog kunne der godt bruges den håndillustrede tegning af de forskellige scenarier til opgave 1b.