SRP om USA's rolle i international politik i forandring

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 25
  • 7923
  • PDF

SRP om USA's rolle i international politik i forandring

Dette SRP handler overordnet om USA's rolle i international politik, blandt andet med fokus på ændringer efter Trumps tiltrædelse som præsident.

Opgaven belyser emnet ved at undersøge den historiske udvikling i de sidste hundrede år, der har etableret USA's position som supermagt og hegemon i det internationale politiske system.

Med udgangspunkt i de mest anvendte teorier inden for samfundsfaglig international politisk teori undersøges det, hvordan USA's udenrigspolitik siden 1941 kan forklares. Herunder hvorvidt blød eller hård magt har været mest afgørende.
Endelig undersøges det i hvilket omfang USA's nuværende position i international politik er under forandring og i så fald på hvilken måde.

Opgaven er skrevet i Samfundsfag A og Historie A.

Du kan læse mere om realisme og idealisme i Studienets kompendium om teorier indenfor international politik.

Opgaveformulering

Redegørelse for væsentlige træk af den historiske udvikling, der etablerede USA's position som supermagt og hegemon i det internationale politiske system.

Med afsæt i forskellige teorier om international politik analyseres hvordan USA's udenrigspolitik siden 1941 kan forklares. Herunder hvorvidt blød eller hård magt har været mest afgørende.

I hvilket omfang er USA's nuværende position i international politik under forandring?

Indhold

Abstract 2
Indledning: 4
Redegørelse for væsentlige træk af den historiske udvikling, der etablerede USA's position som supermagt og hegemon i det internationale politiske system. 5
Første verdenskrig 5
Anden verdenskrig
Den kolde krig 8
Efter den kolde krig 9
Med afsæt i forskellige teorier om international politik analyseres hvordan USA's udenrigspolitik siden 1941 kan forklares. Herunder hvorvidt blød eller hård magt har været mest afgørende. 10
Realisme 11
Neo-realisme 12
Neo-konservatisme: 12
Idealisme 13
Hård eller blød magt mest afgørende? 16
I hvilket omfang er USA's nuværende position i international politik under forandring? 16
Poul Kennedy 16
Francis Fukuyama 17
Robert Kagan 17
Joseph Nye 19
Samuel P. Huntington 19
Konklusion: 20
Litteraturliste
Bilag: 24

Uddrag

Indledning:
Den 9. november 2016 fandt USA ud af, hvem der skulle blive verdens mest magtfulde kvinde eller mand. Valget stod mellem demokraten Hillary Clinton og republikaneren Donald Trump. De fleste eksperter og meningsmålinger var sikre på, at Clinton ville vinde valget og blive USA's næste præ-sident. Men den for mange kontroversielle Donald Trump endte med at løbe af med titlen. Dette har fået verden op af sæderne, og der spekuleres nu på, hvilken indflydelse Trump vil have på det ver-densbillede, vi kender i dag. Det store fokus på valgkampen i USA i TV og andre medier fik mig til at interessere mig for USA, og gjorde at jeg valgte at skrive SRP om USA som supermagt. USA har siden Sovjetunionens sammenbrud været den eneste supermagt i verden. Hvad USA gør, har ind-flydelse på hele verden.
Men har det altid været sådan, og hvordan har USA historisk udviklet sig til at blive den eneste supermagt i verden? Og hvordan kan denne udvikling forstås og forklares? Og ikke mindst, hvordan vil USA's rolle være i verden fremover?
Disse spørgsmål vil jeg i dette SRP forsøge at få svar på, ved at undersøge den historiske udvikling i de sidste hundrede år, der har etableret USA's position som supermagt og hegemon i det internationale politiske system.
Indenfor samfundsfaglig international politisk teori er der forskellige teorier om, hvordan det inter-nationale politiske system hænger sammen og udvikler sig. Med udgangspunkt i de mest anvendte teorier vil jeg undersøge, hvordan USA's udenrigspolitik siden 1941 kan forklares. Herunder hvorvidt blød eller hård magt har været mest afgørende.
Endelig vil jeg med udgangspunkt i forskellige teorier og fremtrædende analytikeres vurderinger undersøge i hvilket omfang USA's nuværende position i international politik er under forandring og i så fald på hvilken måde.

Redegørelse for væsentlige træk af den historiske udvikling, der etablerede USA's position som supermagt og hegemon i det internationale politiske system.
USA har siden slutningen af 1800-tallet været en stormagt med den største økonomi i verden. Un-der første verdenskrig gjorde USA sig i høj grad gældende på verdensscenen. Men USA var indtil anden verdenskrigs afslutning en blandt flere stormagter. Under og efter anden verdenskrig fik USA en så stor politisk, økonomisk, teknologisk og militær indflydelse i verden, at USA opnåede status som supermagt.
I perioden efter anden verdenskrig indtil Sovjetunionens sammenbrud i 1991 delte USA supermagt-status med Sovjetunionen. Siden har USA indtaget rollen som den eneste supermagt i det internati-onale politiske system. På grund af sin fører- og dominansposition kaldes USA en hegemon. I det... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's rolle i international politik i forandring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.