Delopgave A: Dansk økonomi | August 2016 | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2716
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Dansk økonomi | August 2016 | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Dansk økonomi", fra eksamenssættet "Vækst og ulighed", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de synspunkter på vækstpakken og dansk økonomi, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om økonomisk politik.

3. Du er økonomisk rådgiver for Liberal Alliances formand Anders Samuelsen. Skriv et notat, der forbereder Anders Samuelsen på en debat om, hvordan der skabes økonomisk vækst i Danmark. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4.

OBS. Der findes også en delopgave fra 2021, der hedder "Delopgave A: Dansk økonomi". Du kan få hjælp til den her.

Uddrag

Bilag A1 er et uddrag af en ledende artikel fra Berlingske. Den tegner et billede af dansk økonomi som forholdsvist usund. A1 påpeger, at Danmark ifølge OECD kan se frem til en lav vækst på 1,5% årligt indtil 2030, og at der er tale om en vækstmæssig bundplacering i forhold til de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Ifølge A1 skyldes den lave forventede vækst for høje skatter og afgifter og en for stor og ineffektiv offentlig sektor. Afgifterne hæmmer danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Det fremgår ikke klart, hvorfor skattetrykket hæmmer dansk vækst, men det er oplagt at tænke, at det skyldes en tro på, at lavere marginalskatter vil udvide arbejdsudbuddet gennem den såkaldte gulerodseffekt. Når A1 påpeger, at den offentlige sektor er både for stor og for ineffektiv, antyder det det synspunkt, at den offentlige sektor kun har en forholdsvist begrænset rolle at spille i forhold til at fremme vækst. Herved virker A1 til i et vist omfang at tilslutte sig den økonomiske skole, der kaldes udbudsside-økonomi. Udbudssideøkonomer fokuserer hvilke strukturelle forhold, der fremmer produktionen mest muligt. De mener, at de bedste strukturelle forhold skabes ved, at staten blander sig meget lidt i økonomien. Det stemmer overens med, at A1 ikke mener, at arbejdsmiljøafgifterne virker adfærdsregulerende efter hensigten, men at de udelukkende fungerer som en ekstra skat på virksomhederne. A1 er dog ikke fuldstændig afvisende overfor, at staten kan spille en positiv rolle i økonomien. Det kan vi se, idet A1 ser det som fornuftigt, at staten investerer i forskning, og at finansieringsmulighederne i statens vækstfond forbedres. A1's støtte til statslige investeringer i forskning kan ses som udtryk for A1's fokus på at fremme produktivitet. Støtten til de forbedrede finansieringsmuligheder i statens vækstfond kan ses som udtryk for A1's erhvervspolitiske fokus.

Ifølge A1 indeholder vækstpakken altså et antal positive tiltag, som forventes at gavne produktiviteten og erhvervslivet og herigennem også væksten. Der er dog ifølge A1 tale om så små forbedringer, at de ikke vil have nogen stor effekt. De gør ikke for alvor noget ved det store problem i dansk økonomi, at staten hæmmer væksten primært gennem skatter og afgifter... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Dansk økonomi | August 2016 | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.