SOP om legalisering af cannabis i Engelsk A og International Økonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi A, Engelsk A, SOP)
  • 10
  • 33
  • 7987
  • PDF

SOP om legalisering af cannabis i Engelsk A og International Økonomi A

Dette SOP omhandler legalisering af hash i Colorado og hvilke konsekvenser legaliseringen har medført.

Opgaven ser blandt andet på, i hvilken grad legaliseringen har været med til at skabe højkonjunktur og hvilke andre fordele, samt mulige ulemper legaliseringen har medført.

Derudover vurderes det om erfaringerne forventes at føre til legalisering på føderalt niveau.

Opgaveformulering

Hvilke konsekvenser har legaliseringen af cannabis haft for staten Colorado, og kan erfaringerne herfra forventes at føre til legalisering på føderalt niveau?

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Problemformulering: 4
Metode, fag og teorier 4
Materiale og empiri 5
Rapportens struktur 5
Cannabis rolle i Amerikansk kultur siden 1960'erne 6
Kampagnen for at legalisere cannabis i Colorado 8
Hvad er cannabis helt præcist? 10
THC – psykedelisk del 11
CBD – medicinsk del 11
De tre cannabis hovedgrupper 11
Medicinsk cannabis 12
Den negative effekt af Cannabis 13
Konsekvenser af legaliseringen af cannabis 14
Har cannabis påvirket kriminaliteten? 23
Cannabis' effekt på helbredet i Colorado 24
Vurdering af legalisering af cannabis på statsligt niveau 25
Konklusion 29
Bilag 1 - Tabel over BNP 31
Bilag 2 - Graf samt tabel over befolkningstilvæksten 32
Bilag 3 - Tabel over huslejestigningen 33
Bilag 4 - Tabel over udviklingen inflationen 34
Bilag 5 - Sammenligning af udvalgte industier 35
Bilag 6 - Graf over skatteindtægter fra udvalgte industrier 36
Bilag 7 - Graf over procentdelen af unge som er bruger cannabis 37
Litteraturliste 38

Uddrag

Indledning

Siden 1900 tallet har cannabis være et illegalt rusmiddel, og det er stadig ulovligt i mange lande. Selvom det er betragtet som et rusmiddel, hjælper cannabisplanten mod en række medicinske tilstande, hvilket har medført, at cannabis har fået meget opmærksomhed i de seneste år. I 2012 legaliserede Colorado og Washington cannabis til personligt forbrug, som de to første stater i USA. Efterfølgende er der flere og flere stater, som overvejer, at legalisere cannabis. Der er allerede 26 stater, som har legaliseret medicinsk cannabis, dvs. at læger kan udskrive recept på midlet. Cannabisindustrien har nu en af de største vækstrater i USA, og ifølge eksperter vil cannabissalg overgå cigaretsalg i 2020. Colorado har siden legaliseringen i 2012 oplevet højkonjunktur, og statens samlede omsætning på cannabis var højere end $100 millioner i 2015. I hvilken grad legaliseringen har været med til at skabe højkonjunktur og hvilke andre fordele, samt mulige ulemper legaliseringen har medført vil blive omdrejningspunktet i den følgende opgave.

Præsentation af:

Metode, fag og teorier

I faget engelsk har jeg benyttet den kildekritiske metode for at sikre mig, at det er pålidelige og opdaterede kilder, jeg forholder mig til i redegørelsen, idet jeg beskriver cannabis' rolle i amerikansk kultur. Derefter bruges den kvalitative metode, i form af historiske internet hjemmesider, samt internet artikler etc., som redegør for det historiske indhold/perspektiv.
I faget international økonomi har jeg benyttet den kvantitative metode for at kunne undersøge de makroøkonomiske tal. Hvorefter jeg bruger den kvalitative metode for at analysere og vurdere de økonomiske konsekvenser af legaliseringen. Derefter benytter jeg den kildekritiske metode, for at sikre mig at kilderne viser pålidelige og opdaterede tal, statistikker, grafer og information. Jeg bruger også økonomisk teori for at argumentere for sammenhængen mellem den økonomiske forandring og legaliseringen af cannabis.
Materiale og empiri

Jeg har i min rapport brugt kvalitativt materiale, primært internettet, i form at internet artikler, YouTube dokumentarvideoer, rapporter, analyser samt vurderinger fra forskere og eksperter inden for dette felt. Internettet er også min primære kilde for den historiske viden, i form af artikler og historiske hjemmesider, hvilket sikrer mig, at informationerne er opdaterede. Jeg benytter mig også af den kvantitative metode, i form af makroøkonomiske tal, fra Colorados Business Economic Outlook 2016, og rapporter, analyser og internet artikler. Disse har primært skabt grundlaget for min analyse og vurdering.
Rapportens struktur

Rapporten struktur er kronologisk opbygget, hvorved læseren følger de taksonomiske niveauer, hvor jeg har besvaret mine problemstillinger separat. Jeg vil i min redegørelse beskrive cannabis' rolle i amerikansk kultur siden 60'erne, hvilket giver mig et historisk tilbageblik, mens analysen i højere grad forholder sig til få år før legaliseringen, nutiden og fremtiden. Jeg vil forsøge at binde afsnittene; redegørelse, analyse og vurdering sammen ved hjælp af optakter, der vil give lettere, flydende overgange.

Cannabis rolle i Amerikansk kultur siden 1960'erne

”1960'erne var en revolutionær og spændende tid med store sociale og teknologiske forandringer; nye musikstile, uforglemmelig tøjmode, borgerrettigheder, kvinders frigørelse, en kontroversiel og afgørende krig i Vietnam, månelandingen, fredsmarcher, flower-powerbevægelsen, Woodstock, storslåede TV og film og den seksuelle frigørelse.” Der blev skabt nye kulturer for unge i samfundet, og en af de mest velkendte kulturer i 60'erne er hippie-bevægelsen. Hippierne afviste middelklassens værdier og var imod atomvåben og Vietnam krigen. De kæmpede for fri kærlighed og seksuel frigørelse, især for kvinder. De eksperimenterede også med psykedeliske stoffer, som de mente udvidede deres bevidsthed. Rusmidler, såsom cannabis og LSD, blev hurtigt en del af deres kultur som et middel til at udforske forskellige bevidsthedstilstande. Der skete en langsom forandring i mange amerikaneres bevidsthed; frygten fra cannabis begyndte langsomt at forsvinde, og efterkrigstidens konforme middelmådighed afløstes af en blomstrende modkultur. Modkulturen spredte sig hurtigt i Amerika, da mange unge begyndte at støtte hippierne... Køb adgang for at læse mere

SOP om legalisering af cannabis i Engelsk A og International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.