Storbritanniens økonomi | International Økonomi A | August 2015

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 7
 • 1669
 • PDF

Storbritanniens økonomi | International Økonomi A | August 2015

Besvarelse af eksamenssættet fra 24. august 2015 i International Økonomi A om "Storbritanniens økonomi". Blandt andet besvares spørgsmål om landets realløn, offentlige forbrug og efterspørgselssiden i forsyningsbalancen.

Indhold

1. Forklar på baggrund af bilag 1 reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014.

2. I bilag 2 nævnes: ”Underskuddet kan nedbringes på to måder - enten ved at reducere de offentlige udgifter eller ved at skrue op for skatterne.”

a. Beregn virkningerne på Storbritanniens BNP af en finanspolitisk stramning på 10 mia. GBP på baggrund af følgende finanspolitiske multiplikatorer:
1. års multiplikator for øget offentligt forbrug: 0,74
1. års multiplikator for øget indkomstskat: -0,15

b. Forklar forskellen på de to finanspolitiske instrumenters virkning det første år på Storbritanniens BNP.

c. Vurder de langsigtede virkninger på BNP af at beskære de offentlige udgifter med mere end 100 mia. kr., som finansministeren ifølge bilag 2 ønsker at gøre.

3. Forklar på baggrund af bilag 3 hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen forventes at påvirke den økonomiske vækst i Storbritannien i 2014-2016.

4. Analyser med udgangspunkt i bilagene 1, 4, 5 og 7 udviklingen i Storbritanniens priskonkurrenceevne.

5. Vurder med udgangspunkt i sektorerne i det økonomiske kredsløb konsekvenserne af de forventede rentestigninger nævnt i bilag 6.

Uddrag

Opgave 1
Når man snakker om realløn, så snakker man om den mængde varer og tjenester, man kan købe for sin nominelle indkomst . Når udviklingen gennemsnitlige ugeløn er højere end udviklingen i forbrugspriserne er reallønnen stigende, mens reallønnen er faldende, når udviklingen i forbrugspriserne er over udviklingen gennemsnitlige ugeløn. Ud fra bilag 1 kan vi se, reallønnen i Storbritannien har været meget svingende fra år 2005 til år 2014. Fra år 2005 frem til midten af år 2008 har reallønnen været stigende, idet udviklingen i den gennemsnitlige ugeløn i denne periode var over udviklingen i forbrugspriserne. Midt i år 2008 ændrede forholdet mellem den gennemsnitlige ugeløn og forbrugspriserne sig, hvilket resulterede i at reallønnen faldt. Generelt set var reallønnen herefter faldende frem til år 2014. Der var dog 4 korte perioder, hvor reallønnen var stigende. Det var korte perioder i 2010, 2011, 2013, 2014. Hvis man skal se på nogle af de største stigninger og fald i reallønnen i perioden 2005 til 2014, så steg reallønnen med næsten 5 procent i år 2007, hvilket var den højeste stigning i perioden. Det ... Køb adgang for at læse mere

Storbritanniens økonomi | International Økonomi A | August 2015

[4]
Bedømmelser
 • 29-04-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  God opgave, god til insperation
 • 11-04-2016
  det er en udmærket opgave
 • 25-04-2016
  Super inspiration !!!!!
 • 03-04-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration!!!!!!!!!!!!