Delopgave C: Forholdet mellem Kina og USA | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2734
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Forholdet mellem Kina og USA | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Forholdet mellem Kina og USA", fra eksamenssættet "Vækst og ulighed", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om udviklingen i forholdet mellem USA's og Kinas magtressourcer. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende begreber om magt i international politik.

3. Diskutér, hvordan et stærkere Kina vil påvirke magtforholdene i det internationale system. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende teorier om international politik.

Uddrag

Jeg vil i den følgende besvarelse undersøge, hvad der af bilag C1 kan udledes om udviklingen i forholdet mellem USA's og Kinas hårde og bløde magt. Jeg forstår et lands hårde magt som dets muligheder for at presse eller tvinge andre til at handle på en anderledes måde, end de ellers ville gøre. Jeg forstår blød magt som den indflydelse, et land udøver, fordi dets kultur, ideologi eller institutioner bliver set som attraktive af andre lande. Et lands bløde magt virker på andres handlinger ved at forme de værdier og overbevisninger, som handlingerne udspringer af. I forhold til den hårde magt vil jeg behandle den økonomiske og den militære magt særskilt. Besvarelsen vil derfor falde i tre dele:

• Hvad kan udledes om forholdet mellem USA's og Kinas økonomiske magt.
• Hvad kan udledes om forholdet mellem USA's og Kinas militære magt.
• Hvad kan udledes om forholdet mellem USA's og Kinas bløde magt.

I tabel 1 kan vi se, at Kinas BNP i perioden fra 2000 til 2013 har nærmet sig USA's. Kinas BNP svarede i 2000 til 29,93% af USA's, mens det i 2013 svarede til 90, 15% af USA's. Det skyldes at Kina i perioden har haft væsentlig højere vækstrater end USA:

Kinas BNP per indbygger var i 2000 3160 USD, mens den i 2013 var 11.116 USD. USA's BNP per indbygger udviklede sig fra 47.123 USD i 2000 til 52.788 USD i 2013. Det følger heraf, at Kinas BNP per indbygger i 2000 var 6,71% af USA's, mens det i 2013 var 21,06% af USA's. Det må forventes, at den kinesiske vækst mindskes, efterhånden som landet nærmer sig en BNP per indbygger, der minder om de førende økonomiers. Det kan være en af forklaringerne på den faldende kinesiske vækst, vi kan konstatere i tabellen ovenfor. I så tilfælde vil forholdet mellem USA's og Kinas økonomiske magtressourcer på sigt muligvis i højere grad afhænge af forholdet mellem deres befolkningsstørrelser. Fra 2000 til 2013 er USA's befolkning procentvist vokset mere end Kinas. Hvor Kinas befolkning i 2000 var 4,46 gange så stor som USA's, var den i 2013 kun 4,28 gange så stor... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Forholdet mellem Kina og USA | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.