Apartheid og apartheids fald

  • HHX 2. år
  • Samtidshistorie B
  • 12
  • 3755
  • PDF

Apartheid og apartheids fald

Større opgave i Historie om apartheid og apartheids fald.

Indeholder en redegørelse af Nationalistpartiets sejr i Sydafrika, indførelsen af apartheid og bekæmpelsen af systemet.

Derefter en analyse af hvordan den racemæssige undertrykkelse startede. Her bliver der kigget længere tilbage i historien. Helt tilbage til den europæiske kolonisering i 1700-tallet.

Afslutningsvis diskuteres mulige årsager og forklaringer på de enkelte lovkomplekser i apartheidpolitikken.

Kort fortalt for at forstå, hvordan de hvide følte sig hævet over enhver ikke-hvid person samt hvad de gjorde for at bevare herredømmet over de indfødte afrikanere.

Sidst i opgavebesvarelsen vurderes den nuværende situation med Jacob Zuma som Sydafrikas præsident.

Problemformulering
Overordnet emne: Sydafrikas historie
Emne: Apartheid
• Hvad gik apartheid politikken ud på?
• Hvilke bagvedliggende motiver kan forklare oprindelsen af apartheid?
• Hvilke konsekvenser havde indførelsen af apartheid for den sorte

Indhold

Indledning 4
Metode 4
Redegørelse 5
Nationalistpartiet og apartheid 5
Modstandsbevægelserne ANC og PAC – Store skikkelser 5
Apartheidsystemet falder 6
Analyse 7
Undertrykkelsen før ”apartheid” 7
Hvad ledte til faldet af apartheid? 8
Diskussion / Vurdering 9
Lovkomplekserne i apartheidpolitikken og betydningen 9
Hvordan kan situationen vurderes i dag? 11
Konklusion / Sammenfatning 11
Litteraturliste 13
Bilag 16

Uddrag

Indledning
Tilbage i perioden 1948-1994 led den sorte andel af Sydafrikas befolkning en ulidelig tilværelse med hård undertrykkelse af den hvide befolkning. Den hvide befolkning havde igennem årene indtaget store dele af Sydafrika og erhvervet sig en stigende magt over landet.
Selve apartheid begyndte som resultat af Nationalistpartiets valgsejr og indførelsen af deres racistiske ideologi, som ifølge dem selv skulle styrke de sortes rolle i det sydafrikanske samfund. Det viste sig dog at være en sandhed med modifikationer.
Jeg vil i følgende opgave redegøre for oprindelsen af apartheid og den politik, som blev trukket ned over hovedet på den sorte befolkning. Jeg vil så vidt muligt give læseren en idé om, hvordan apartheid politikken påvirkede den enkelte sydafrikaners liv og hvor umenneskelig, den har været. Jeg vil analysere bekæmpelsen og faldet af apartheid, men også kigge lidt på Sydafrikas baggrund, for at forstå udviklingen. Jeg vil også diskutere hensigten bag lovkomplekserne samt vurdere situationen i dag.
Jeg vil i løbet af min opgavebesvarelse forsøge at få det mest væsentlige med, men stadig holde mig inden for det omfang, som er givet.

Metode
Opgaven vil formuleres på baggrund af viden, som jeg har fundet igennem websider. Der vil her blive angivet en internetkilde, en forfatter/forlag og en dato for, hvornår den givne tekst er skrevet, eller blevet opdateret. Derudover har jeg lånt en række bøger, hvor jeg vil udplukke dele, som jeg finder relevant at anvende i min opgavebesvarelse. Opgaven vil desuden bygge på Blooms taksonomi, for at holde den røde tråd igennem hele besvarelsen.
Jeg vil i min redegørelse forsøge at være så overfladisk som overhovedet muligt og gå mere i dybden i min analyse og diskussion/vurdering. Jeg vil også benytte den kvantitative metode i min diskussion, for at underbygge mine pointer.

Redegørelse

Nationalistpartiet og apartheid
Sydafrika havde længe lidt af undertrykkelse fra de hvides dominans, men diskrimineringen af den ikke-hvide befolkning tog for alvor fart i 1948, da det lykkedes Nationalistpartiet at vinde valget og indføre deres drøm om en total raceadskillelse i Sydafrika.
Baggrunden for deres valgsejr kan kort begrundes som et resultat af dels, det at man havde fjernet de sortes stemmeret, men dels også deres skræmmekampagne, som byggede på ”Den sorte fare”. En trussel, der gennem et ydre pres ville ende med at ødelægge de hvides overherredømme, hvis en solid spærrebom ikke blev sat op5. Med dette lykkedes det partiet at vinde med 48% af stemmerne... Køb adgang for at læse mere

Apartheid og apartheids fald

[1]
Bedømmelser
  • 29-01-2019
    Givet af HF-elev på 2. år
    Ringe kilder