Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 4
  • 1983
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid | Samfundsfag A

Denne delopgave er fra eksamenssættet "Udvikling eller afvikling?" fra maj 2011 i Samfundsfag A på STX. Eksamen var uden netadgang. Delopgaven hedder "Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid"

Opgaveformuleringen lød:

C2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om den danske konkurrenceevne.

C3. Diskutér, i hvor høj grad OECD´s anbefalinger (bilag C2) vil sikre velfærden i Danmark.

Obs. Der findes også en delopgave fra 2020 ved navn Delopgave A: Velfærdsstatens fremtid. Du kan finde 2020 opgaven her.

Du kan læse mere om velfærdsstaten i vores kompendium om velfærdsstaten.

Uddrag

Denne besvarelse vil kigge på den danske konkurrenceevne. På baggrund af bilag C1 vil besvarelsen udlede centrale ting, der kan fremhæves om den danske konkurrenceevne. Der vil blive afsluttet med en konklusion.
Figur 1 kigger på produktivitetsstigningen i to perioder i en række udvalgte lande – herunder Danmark. Det centrale at udlede på baggrund af figuren er, at Danmarks produktivitetsstigning er den laveste i figuren. I både perioden 1995-2000 og perioden 2001-2008 stiger produktiviteten i Danmark med gennemsnitligt ca. 1% om året. Sammenlignet stiger vores naboland Sverige med ca. det dobbelte, altså i gennemsnit 2% om året, i begge perioder. En lavere produktivitetsstigning sammenlignet med de andre lande, kan være med til at forringe den danske konkurrenceevne. Når produktiviteten øges kan virksomheder bedre konkurrere på priser. Hvis Danmarks produktivitet øges langsommere end i andre lande, betyder det i teorien, at disse landes virksomheder vil få konkurrencefordele ift. danske virksomheder.

Tabel 1 kigger på lønomkostninger i kroner pr. timer for industriarbejdere i udvalgte lande. Tabellen er altså en indikator for virksomheders omkostninger ift. løn. Dette kan i den grad også påvirke virksomhedernes konkurrenceevne. Hvis virksomhedens omkostninger er for høje, vil det øge priserne på dens varer og konkurrenceevnen vil svækkes ift. virksomheder med lavere omkostninger...

---

I denne besvarelse vil det blive diskuteret, i hvor høj grad OECD's anbefalinger vil sikre velfærden i Danmark. Først vil OECD's anbefalinger blive introduceret via bilag C2, og herefter vil det blive diskuteret, hvorvidt de kan være med til at sikre den danske velfærd.

I bilag C2 præsenteres OECD-anbefalingerne til, hvordan vi i Danmark kan sikre velfærden. I en OECD-rapport præsenteres en række forslag til, hvilke politikker Danmark bør føre, hvis vi ønsker at højne indkomsterne og produktiviteten i Danmark. Forslagene roses af Konservatives Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen, og kaldes af professor Ove K. Pedersen for ”nogle klassiske, neoliberale anbefalinger” (bilag C2). Forslagene, som artiklen i C2 har udvalgt, er konkret:

”Efterlønnen skal væk, skatten skal ned, uddannelse skal betales af de studerende, en større del af den offentlige sektor skal privatiseres, og fleksjobberne skal have færre penge” (bilag C2).
Samtlige af OECD's anbefalinger går ud på at skære i den danske velfærdsstat. Man kan argumentere for, at dette er nødvendigt for at sikre den fremtidige velfærd i Danmark. Vi har en universel velfærdsstat, hvor staten bruger rigtigt store summer på velfærd. I sin udvikling, har velfærdsstaten vokset sig... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.