Delopgave C: Dansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2727
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Dansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Dansk udenrigspolitik", fra eksamenssættet "Globalisering og nationalisme", der blev brugt til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Du kan læse mere om dansk udenrigspolitik i vores kompendium Dansk Udenrigspolitik.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de synspunkter på udfordringer for dansk udenrigspolitik samt håndtering af disse, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik.

3. Du er sikkerhedspolitisk rådgiver for udenrigsministeren. Skriv et notat til udenrigsministeren, der indeholder en fagligt begrundet strategi for, hvordan man i dansk udenrigspolitik kan håndtere Ruslands ændrede adfærd. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerede materiale.

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg sammenligne synspunkterne fra de tre bilag C1, C2 og C3 på to parametre: Først deres syn på udfordringer for dansk udenrigspolitik og dernæst deres syn på håndteringen af disse udfordringer. I afsnittet omkring udfordringer vil jeg inddrage viden om mål i dansk udenrigspolitik, mens jeg i afsnittet omkring håndtering især vil inddrage viden om midler. C1, ”Ambassadør: Danmark er ikke en småstat og skal ikke være det”, er et artikeluddrag fra Kristeligt Dagblad trykt 2.5.2016. C2, ”S afviser Taksøe-konklusion: Udenrigspolitik handler også om værdier - ikke kun danske interesser”, er et uddrag af et interview med Nick Hækkerup, udenrigsordfører for Socialdemokratiet, trykt i Ræson 3.5.2016. Endeligt er C3, ”Udenrigspolitik er mere end egeninteresser”, et uddrag af en kronik skrevet af politisk chef i Red Barnet og formand for Globalt Fokus, Laust Leth Gregersen, og trykt i Information 3.5.2016.

Udfordringer for dansk udenrigspolitik

Samtlige bilag præsenterer en række udfordringer for dansk udenrigspolitik, men det varierer dog, i hvilken grad de er eksplicitte om udfordringerne, ligesom der er forskelle i, hvilke udfordringer, de præsenterer, og hvilke forhold, som bør være gældende, når Danmark skal identificere væsentlige udfordringer.

C1 er det bilag, som er mest eksplicit om udfordringerne. Bilaget præsenterer fem udfordringer, som alle er til stede i Danmarks nærområde, og som vil fortsætte med at udfordre de næste 10-15 år. For det første, at problemer skubbes rundt imellem EU-landene, hvilket kan ende med, at Danmark bliver meget belastet. For det andet...

---

Indledning

I dette notat vil du finde en begrundet strategi for, hvordan man i dansk udenrigspolitik kan håndtere Ruslands ændrede adfærd. Strategien indeholder både en kortsigtet og en langsigtet del, som potentielt kan supplere hinanden. Tanken om, at de to dele supplerer hinanden, er begrundet i, at den kortsigtede, ”hårde” del vil stoppe Ruslands nuværende aggressive adfærd, mens den langsigtede, ”bløde” del vil integrere Rusland efterfølgende. Således er ideen, at den kortsigtede del vil knække Rusland - militært såvel som økonomisk - hvorefter den langsigtede del samler Rusland op. Begrundelsen for at benytte den langsigtede strategi er, at det frygtes, at hvis vi alene benytter den kortsigtede, så risikerer vi, at et knækket Rusland vil være endnu mere aggressivt og utilregneligt. Både den kortsigtede og den langsigtede del er opdelt i to elementer, som er komplementære og dermed kan fungere i samspil. Allerførst vil du finde et oprids af den sikkerhedspolitiske situation, som Ruslands adfærd sætter Danmark i, og dernæst følger et forslag til en strategi. Afslutningsvis følger en konklusion.

Problemstillingen: Ruslands ændrede adfærd

Med udgangspunkt i C4, som er et interview med topdiplomaten og forfatteren bag Taksøe-rapporten, Peter Taksøe-Jensen, står det klart, at Ruslands adfærd ændrer Danmarks sikkerhedspolitiske situation, hvorfor der kræves udenrigspolitisk handling. Efter afslutningen på Den Kolde Krig havde Danmark et relativt stort udenrigspolitisk spillerum, men Ruslands adfærd i det seneste årti har ændret... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Dansk udenrigspolitik | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 17-01-2022
    Givet af 3.g'er på STX