Delopgave B: Velfærdsstatens udfordringer | 2013 | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 7
 • 2393
 • PDF

Delopgave B: Velfærdsstatens udfordringer | 2013 | Samfundsfag A

En besvarelse af delopgave B fra opgavesættet "Danskernes fremtid" fra 29. august 2013. Delopgaven hed Velfærdsstatens udfordringer.

Opgaveformuleringen lød:
B2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, figur 1) og supplerende materiale kan udledes om den danske velfærdsstats udfordringer. Besvarelsen skal understøttes af beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
B3. Du er økonomisk rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV). Skriv et notat, der indeholder en fagligt begrundet strategi for, hvordan Danmark tackler velfærdsstatens udfordringer. Notatet skal tage udgangspunkt i din besvarelse af undersøgelsesopgaven B2. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Vær opmærksom på, at der findes en anden opgave, der hedder "Velfærdsstatens udfordringer" fra 2018.

Du kan læse mere om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten.

Uddrag

I tabel 1 ses udviklingen i samlet befolkningstal og antallet af personer over 65 år for en række udvalgte EU-lande og samlet for alle EU's 27 medlemslande. Tabellen viser data fra år 2010 og yderligere prognoser for udvalgte år i fremtiden, som her er 2025, 2045 og 2060. Tabel 2 viser middellevetiden og tilbagetrækningsalderen for danskere fordelt på mænd og kvinder i årene 1960, 1985, 2010 samt en prognose for år 2050. Sidst kan man i figur 1 se sammenhængen mellem den gennemsnitlige selskabsskattesats i årene 2001-2011 angivet i procent og den gennemsnitlige vækst i BNP. Som supplerende materiale har jeg fundet en tabel over udviklingen unge på offentlig ydelse for årene 2007 og 2012. Tabellen er angivet som figur 2 og er vedlagt sidst i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Velfærdsstatens udfordringer | 2013 | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 16-03-2015
  God fyldig opgave. Nem at gå til og hjælper meget
 • 24-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God og med velformuleret sprog
 • 27-05-2015
  dijkfmjdkfjeiorjpjdjwolekdsd