Delopgave C: Danmarks udenrigspolitik | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 2030
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Danmarks udenrigspolitik | Samfundsfag A

Her finder du en eksempelbesvarelse af delopgave C: "Danmarks udenrigspolitik" fra eksamenssættet "Værdier og modernitet", der blev stillet i Samfundsfag A på STX 26. maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:
C2. Sammenlign de synspunkter på Danmarks udenrigspolitik, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om magt i international politik.
C3. Du er udenrigspolitisk rådgiver for udenrigsminister Martin Lidegaard (RV). Skriv et notat, der sætter Martin Lidegaard i stand til at argumentere for, at Danmark i højere grad bør orientere sig i retning af EU i udenrigspolitiske spørgsmål. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende viden om Danmarks handlemuligheder som småstat i international politik.

Uddrag

I denne opgave vil jeg sammenligne bilag C1, C2 og C3, der alle udtaler sig om dansk udenrigspolitik. Jeg vil bl.a. sammenligne bilagene i forhold til deres syn på polariteter i international politik og deres syn på USA's rolle i verdenssamfundet og overfor Danmark.
Forfatterne til de tre bilag fremlægger deres syn på Danmarks udenrigspolitik. Kristian Søby Kristensen (C1) fokuserer på Danmarks fortsatte aktivisme og samarbejde med USA i tråd med den udenrigspolitik, der er blevet ført siden 90'erne. Forfatteren bruger Danmarks støtte til en amerikansk militærintervention i Syrien som eksempel. Poul Pilgaard Johnsen (C2) argumenter derimod for, at det danske forhold til USA er i begyndende opløsning, fordi det magtpolitiske centrum i verdenssamfundet forskyder sig. Rasmus Alenius Boserup (C3) kritiserer den aktivistiske udenrigspolitik og argumenterer for en mere blød tilgang til udenrigspolitik...

---

Til Martin Lidegaard

I dette notat vil jeg sætte dig i stand til at argumentere for, at Danmark bør orientere sig i retning af EU i udenrigspolitiske spørgsmål. Baggrunden for anbefalingerne er en stigende erkendelse af, at USA mister magt i det internationale system, og at Danmark derfor bør søge nye samarbejdspartnere.

Ifølge Hans Mouritzen (Bilag C4) betyder USA's reduktion fra supermagt til stormagt, at Danmark skal finde en ny plads i det internationale politiske miljø. Danmarks tidligere samarbejde med USA er blevet uaktuelt. Den pointe blev også fremhævet af C2 og C3, som mener, at verden bliver mere multipolær og USA's unipolaritet er faldende. Derfor er det oplagt, at Danmark retter sig mere mod EU. Danmarks handlemuligheder som småstat er begrænsede, da vores lille størrelse og militære magt sætter grænser for vores slagkraft i det internationale system. Det har tidligere medført, at vores udenrigspolitik har være kendetegnet af tilpasning, men hvis vi ønsker at øge vores indflydelse bør vi i stedet satse på samarbejde med internationale organisationer som EU. Det er den eneste mulighed for Danmark som småstat at få indflydelse på den politiske situation internationalt.

Et samarbejde med EU giver Danmark mulighed for at få større politisk indflydelse på europæisk såvel som på internationalt plan. Dette kan f.eks. ske i ministerrådet, hvor hvert af EU-landene stiller med en minister. Fordi Danmark har én stemme ligesom alle andre lande, kan Danmark i ret høj grad gøre sin stemme gældende i ministerrådet... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Danmarks udenrigspolitik | Samfundsfag A

[14]
Bedømmelser
 • 01-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave. Giver et godt overblik over især bilagene. Gode eksempler er inddraget!
 • 12-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er en god opgave, fordi den er god til inspiration :D
 • 12-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig fin hjælp til at formulere egen opgave!
 • 29-11-2015
  God inspiration til min egen opgave!