Delopgave A: Velfærdsstatens fremtid

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave A: Velfærdsstatens fremtid fra eksamenssættet “Værdier”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 4. december 2020.

Opgaveformuleringen var følgende:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (figur 1, figur 2, tabel 1, figur 3 og tabel 2) kan udledes om den danske velfærdsstats udvikling. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal. Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.

3. Diskutér, hvilke positive og negative konsekvenser det vil have for danskerne, hvis velfærdsydelserne i højere grad leveres af private virksomheder og finansieres via brugerbetaling. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om ideologier.

OBS. Der findes også en delopgave fra 2011 ved navn velfærdsstatens fremtid. Du kan finde 2011 opgaven her Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid.

Her ser du et uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Tabel 2 viser, at det offentlige forbrug er steget i kroner og ører. Tabellen viser, at der bruges 50 mia. kr. mere på serviceydelser i 2018 end i 2008. Tabellen viser, at det offentlige forbrug har været støt stigende undtagen i 2011, hvor der var et fald. Ud fra det offentlige forbrug ser det ikke umiddelbart ud som, at de offentlige velfærdsydelser er blevet dårligere, da udgifterne til dem har været stigende. Det taler imod en bevægelse mod en residual velfærdsmodel.

Hvis vi kigger på det offentlige forbrug som andel af BNP, så har der både været mindre stigninger og fald i perioden, men 2018 forbruget er på niveau med 2008 forbruget. En forklaring på, at det offentlige forbrug i faste priser er stigende, mens det offentlige forbrug som andel af BNP er konstant er, at BNP er steget siden 2008.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave A: Velfærdsstatens fremtid

[4]
Bedømmelser
 • 20-12-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 29-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 25-10-2021
  Givet af 2.g'er på STX
 • 20-04-2021
  Givet af 3.g'er på STX