Delopgave C: Dansk økonomi og EU | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 2166
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Dansk økonomi og EU | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave C, "Dansk økonomi og EU", fra eksamenssættet "Regeringsmagten", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg i hvor høj grad Margrethe Vestagers opfattelse af udviklingen i dansk økonomi (bilag C1) kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3. Diskutér, hvorvidt medlemskabet af EU er en fordel eller ulempe for den økonomiske udvikling i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende økonomiske teorier.

Uddrag

I følgende opgave ønsker jeg at undersøge, hvorvidt Magrethe Vestagers opfattelse af udviklingen i dansk økonomi (bilag C1), kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen vil først gennemgå Vestagers synspunkter, og herefter inddrage Tabel 1, Tabel 2, Figur 1, Tabel 3 og Figur 2 for at klargøre, hvorvidt materialet understøtter Vestagers synspunkter. Opgaven afsluttes med en konklusion.

Erhvervs- og økonomiministeren Magrethe Vestager stiller sig i TV2's politiske magasin ”Hos Trads” (bilag C1) positiv over for udviklingen i dansk økonomi. Vestager fremhæver, at der endnu kun er tale om en overgangsfase, en såkaldt ”forårsfornemmelse”. ”Nogle dage er det dejligt, og man tager forårstøjet på, og andre dage er man glad for, at man ikke har lagt vintertøjet væk”. Men overordnet set er hun positiv ift. udviklingen og aner økonomisk fremgang – dansk økonomi er i gang igen. Vestager fremhæver en række nøgletal, som ligger til grund for hendes optimistiske udmelding. Det vil nu blive undersøgt, i hvor høj grad Vestagers opfattelse af økonomien kan understøttes af materialet fra bilag C2.
Vestager fremhæver, at ledigheden har været...

---

Jeg ønsker i følgende opgave at diskutere, hvorvidt Danmarks medlemskab af EU er en fordel eller en ulempe for landets økonomiske udvikling. Diskussionen vil tage udgangspunkt i de centrale elementer i Finanspagten, jf. bilag C3, og dernæst fremhæve nogle af de fordele og ulemper, der er ved EU-medlemsskabet i forhold til Danmarks økonomiske udvikling. Opgaven afsluttes med en konklusion.

Bilag C3 fremhæver tre centrale elementer af Finanspagten, indgået i 2012. Bilaget fremhæver først, at samarbejdet foregår mellem landene i eurozonen, men at bl.a. Danmark, også ønsker at indgå i samarbejdet. Dernæst fremhæves Vækst- og Stabilitetspagtens krav til landenes budgetunderskud, statsgæld og det ”strukturelle” underskud. Medlemslandenes budgetunderskud må... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Dansk økonomi og EU | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 17-01-2017
  God opgave, godt forklaret og formuleret. Der bliver gået i dybden med det hele, og er klart et 12 tal hver.
 • 13-02-2017
  Opgave er fin nok, men sprogbruget er langt fra 12. Dette gælder også for opgavens struktur.
 • 02-05-2016
  Velformuleret sprog og godt brug af begreber