Velfærdsstatens problemer i fremtiden

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 7
 • 10
 • 1721
 • PDF

Velfærdsstatens problemer i fremtiden

Opgaven indeholder en redegørelse af opbygning af velfærdsstaten, hvilke problemer står den overfor i fremtiden og hvilke løsninger er der til disse problemer.

Indledning:
I denne rapport vil jeg diskutere den danske velfærdsmodel. Først vil jeg redegøre for opbygningen af modellen, derefter vil jeg finde ud af hvilke problemer den står overfor i fremtiden.

Problemformulering
Hvad er den danske velfærdsstat? Hvad bygger den på, og hvad støtter den op? Den danske velfærdsstat står overfor nogle væsentlige forandringer, hvis den skal overleve. Hvilke problemer står den overfor og hvorfor? Kan der gøres noget for at redde et godt dansk kendetegn, næstekærlighed, eller skal vi liberalisere vores stat? Disse spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i min rapport.

Lærers kommentar

Mangel på kilder (Kun en)

Elevens kommentar

Fortæl hvad de politiske partier siger til emnet

Studienets kommentar

Du kan læse mere om hvilke problemer velfærdsstaten står overfor på siden om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

Indledning
- problemformulering
opbygningen af den danske velfærdsstat
økonomiske problemer
- øge udbuddet af arbejdskraft
- offentlige besparelser
- hæve skatterne
konklusion
litteraturliste

Uddrag

Opbygningen af den danske velfærdsstat

Den danske velfærdsmodel bliver generelt betegnet som den universelle model. Denne model bygger på sociale ydelser til alle skatteydere. Dette kan være ydelser som gratis uddannelse, gratis hospitalspleje, pension og uddannelsesstøtte. Serviceydelser som uddannelse og sundhedssektoren er primært styret af det offentlige og altså frit tilgængeligt og gratis for alle statsborgere.

Selv om den universelle velfærdsmodel er opbygget på en socialistisk politisk holdning, er der dog også liberalistiske holdninger. Dette ses ved mindre brugerbetaling hos nogle praktiserende læger og tandlæge besøg. Det socialistiske fremkommer ved høje sociale ydelser til de svageste i samfundet såsom arbejdsløse, langtidssyge, handicappede osv. Disse ydelser viser tegn på solidaritet, som er et nøgleord inden for socialisme. Viden om at staten støtter en, hvis man skulle miste sit arbejde, blive invalid el.lign. giver en tryghedsfølelse, som ikke kan opnås andre steder. Dette gør, at Danmark er blevet kåret som det lykkeligste land i verden . En anden fordel ved den universelle model er, at alle har lige mulighed for at få en uddannelse, altså man er ikke dømt til at blive ufaglært, bare fordi ens forældre er det. Forskellen på fattig og rig er meget lille, da den store omfordeling af pengene skaber en stor middelklasse og mindre fattige... Køb adgang for at læse mere

Velfærdsstatens problemer i fremtiden

[1]
Bedømmelser
 • 20-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Udemærket opgave, men passede ikke lige til det jeg skulle bruge den til.