SRO om smerte og smertemedicin

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Kemi A)
 • 7
 • 10
 • 2340
 • PDF

SRO om smerte og smertemedicin

SRO i Biologi A og Kemi A om smerte og smertemedicin.

Problemformulering:

Redegøre for, hvad smerte er, hvordan den kan opstå, hvilke biologiske strukturer der er involveret, og hvilken funktion smerte har.

Gør rede for mekanismen bag salicylsyrederivaternes smertestillende virkning, og for hvordan perifert-virkende smertestillende medicin adskiller sig fra lokalt-virkende og centralt-virkende smertemedicin.

Du skal i skolens kemi laboratorium fremstille acetylsalicylsyre. Besvarelsen skal i forbindelse med det eksperimentelle arbejde indeholde:

• En gennemgang af teorien bag de benyttede eksperimentelle metoder
• En beskrivelse af, hvordan det eksperimentelle arbejde er blevet udført
• En gennemgang af de udførte målinger og beregninger
• En vurdering af resultaterne

Indhold

Forord………………………………………………………………………………………………….3
Problemformulering……………………………………………………………………………3
Fremgangsmåde…………………………………………………………………………………..3
Smerte………………………………………………………………………………………………….4
Smertestillende medicin……………………………………………………………………….6
Syntese af Acetylsalicylsyre……………………………………………………………………8
Opgavens konlusion………………………………………………………………………………..9
Litteraturliste…………………………………………………………………………………………10

Uddrag

Fremgangsmåde:
Min fremgangsmåde har været at tage det så meget som muligt punkt for punkt. Jeg startede først med at finde bøger hvori der var brugbar information. Dem kiggede jeg igennem, og skrev ned hvilke sider der stod noget jeg kunne anvende i opgaven. Herefter begyndte jeg med forsiden og gik så videre med forord og hvis jeg manglede viden om noget, brugte jeg internettet. Til sidst har jeg skrevet dette afsnit, indholdsfortegnelsen, konklusion og litteraturliste.

Smerte:
Oplevelsen og følelsen af smerter er meget komplekst og meget forskelligt for hvert individuelt menneske, men for alle er det en påmindelse om vores egen sårbarhed og forgængelighed og kan opleves som en trussel på livet, derfor er smerter ofte meget ubehagelige og nogle gange skræmmende. Alle mennesker har sandsynligvis haft smerter, både fysiske som psykiske og som før sagt så opleves smerterne meget forskellige. Dog varierer den individuelle smertetærskel ikke så meget som den individuelle smertetolerance.
Når man oplever smerte, så er det fordi at en ydre påvirkning har overtrådt ens smertetærskel. Smertetærsklen er det laveste niveau af påvirkning et menneske oplever som smerte, og da nogle har en lavere smertetærskel end andre, kan de ikke holde til så mange smertende oplevelser før de giver udtryk for smerten, som dem der har en høj smertetærskel, så smertetærsklen afhænger af det enkelte menneske. Smertetolerancen kan derimod afhænge af mange andre faktorer, såsom kultur, social baggrund, tro, håb, vilje, erfaring og erindring om tidligere smerter. Definitionen af smertetolerance er at det er det højeste niveau af smerte som et menneske kan acceptere, før de f.eks. går til læge eller tager noget medicin imod det, altså gør noget for at få smerten til at holde. Smertetolerancen kan øges ved hjælp af berøring, dvs. det lindrer smerten, hvis man holder om eller presser på det sted der gør ondt. Men smertetolerancen kan også sænkes, hvis man f.eks. er bange for at det gør ondt. Hvis det er tilfældet, da bevirker det at smerterne opfattes voldsommere, og det gør mere ondt... Køb adgang for at læse mere

SRO om smerte og smertemedicin

[4]
Bedømmelser
 • 20-11-2012
  Den er god med tynd. Der skal være mere kemi i det
 • 05-10-2011
  Den kan virkelig godt bruges...... :)
 • 28-02-2012
  Fin opgave, nem at forstå og læselig
 • 17-01-2011
  ........................