SOP om Jack and Jones i Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
 • 10
 • 26
 • 8800
 • PDF

SOP om Jack and Jones i Afsætning A og Engelsk A

SOP om Jack and Jones, skrevet med anvendelse af fagene Afsætning A og Engelsk A, hvor jeg bl.a. undersøger forholdet mellem dansk og amerikansk kultur og hvordan dette påvirker Jack and Jones. Herudover vurderer jeg hvorvidt denne forskel er stor nok til at det ikke ville være profitabelt at eksportere til det amerikanske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Engelsk resumé 1
1. Indledning 4
2. Beskrivelse af Jack and Jones 5
3. Udvikling i tøjbranchen i USA 5
3.1 Økonomi 6
3.2 Import til USA 6
4. Analyse af Jack And Jones Målgruppe 6
4.1 Geografisk 7
4.2 Demografisk 7
4.3 Adfærdsmæssigt 7
4.4 Psykografisk 8
4.5 Konkurrencesituationen 9
4.6 Segmentvudering 9
5. Jack and Jones konkurrenceposition 9
6. Kulturanalyse 11
6.1 Terpstras model 11
6.1.2 Sprog 11
6.1.3 Religion 12
6.1.4 Værdier og normer 12
6.1.5 Social opbygning 13
6.1.7 Teknologi og uddannelse 13
7. Usynlige forhold 14
7.1 Forretningskultur og omgangsformer 14
7.2 Omgangsformer 15
8. Vudering af marked 16
9. Det forjættede land 16
9.1 New York 17
10. Positionering 17
11. Parametertilpasning 18
11.1 Produktstrategi 18
11.2 Prisstrategi 18
11.3 Distributionsstrategi 19
11.4 Markedsføringsstrategi 19
12. Konklusion 21
13. Litteraturliste 23
14. Bilag 1 24
14.1 Bilag 2 24
14.2 Bilag 3 25
14.3 Bilag 4 25
14.4 Bilag 5 26
14.5 Bilag 6 26

Uddrag

"1. Indledning:
På trods af Jack and Jones store udbredelse i hele verden, er virksomheden ikke på det største marked af alle, det amerikanske. Mulighederne på dette marked er uendelige, men også uoverskuelige for mange virksomheder.

Eksportbarriere og kulturelle forskelle gør at virksomheder tøver med at gå ind på markedet, på trods af den enorme købekraft amerikanerne har. Endvidere har USA inden for de seneste par mdr. haft recession, hvilket kan være endnu en faktor som skræmmer virksomhederne væk fra markedet.

Men er de kulturelle forskelle virkelig så store, bare fordi den geografiske afstand er? Er markedet så uoverskueligt og svært at komme ind på? Jeg vil i min opgave forsøge ud fra Jack and Jones situation i tøjbranchen i Danmark, forsøge at finde ud af om Jack and Jones kan overkomme disse eventuelle kulturelle forskelle.

Jeg vil sammenligne den danske og amerikanske kultur for at finde ud af, om forskellen er så stor at vi skal ændre så meget på vores parameter, at det ikke ville kunne betale sig at begynde at eksporter til USA.

Jeg vil til sidst i min opgave, med baggrund i min analyse af positionen på det danske marked for Jack and Jones, og min analyse af forskellene på amerikansk og dansk kultur, vurdere om Jack and Jones vil kunne klarer at eksportere til verdens største marked.

I min opgave vil jeg afgrænse mig til kun at komme ind på konkurrencesituationen og Jack and Jones målgruppe på det danske marked, og ikke analysere dybere forhold på det danske marked som kan have indflydelse på Jack and Jones parameter.

Jeg vil heller ikke i min opgave analyser dybt hvilke distributionskanaler de evt. skal bruge hvis de vil ind på marked, eller hvilken promotion de skal bruge på markedet, men komme med en beskrivelse af mulighederne og forholdene på det amerikanske marked."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Jack and Jones i Afsætning A og Engelsk A

[11]
Bedømmelser
 • 02-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Skide god opgave, som var til en kæmpe hjælp, da jeg selv sad fast.
 • 15-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig god inspirationskilde for hhx'ere, stor hjælp til SRP.
 • 08-10-2015
  super fed opgave rigtig fin inspiration
 • 27-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den var gennemarbejdet og i det hele taget meget god.