SOP om Reebok | Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 16
 • 5141
 • PDF

SOP om Reebok | Afsætning A og Engelsk A

SOP skrevet i Afsætning A og Engelsk A, der handler om virksomheden Reebok.

I opgaven giver jeg en grundig virksomhedsbeskrivelse og analyse, som bl.a. gennemgår konkurrenceforhold på det engelske marked, og giver en vurdering af fremtidige strategier som Reebok kan benytte sig af for at skabe fortsat vækst i England.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 4
Indledning & problemformulering 4
Metodevalg 4
Kort beskrivelse af Reebok 4
Redegørelse af Reebok 5
Markedsføringsbegreber 5
Analyse af konkurrence forholdene 6
Konkurrentidentifikation – skydeskivemodellen 6
Konkurrenceform 7
Branche-analyse 7
Konkurrent-analyse 9
Vurdering af Reeboks fremtidige strategier 10
Konklusionen 12
Litteraturliste 13
Bilag 1 - SWOT 14
Stærke sider 14
Svage Sider 14
Muligheder 14
Trusler 15
Bilag
Refleksioner 18

Uddrag

"Indledning & problemformulering:
Jeg har valgt Reebok, fordi jeg mener, det er spændende virksomhed, da det er en af de største sko producenter i verden. Jeg vil udarbejde redegørelse for Reebok med henblik på, at kunne analysere Reeboks konkurrence forhold på det engelske marked.
Herefter laves en analyse af Konkurrenceforholdene og til sidst vil jeg vurdere Reeboks fremtidige strategier.

Metodevalg:
Først er der blevet lavet en kort beskrivelse af Reebok. Herefter er der blevet udarbejdet en SWOT- Analyse af Reebok med henblik på, at kunne redegøre Reeboks som virksomhed. Yderligere er der lavet en oversigt over markedsføringsbegreber for Reebok.
I analyse-delen er der brugt skydeskivemodellen, konkurrenceform, branche-analyse og konkurrent-analyse hver af disse modeller belyser, hvor Reebok står i forhold til konkurrenter, og om der er mange konkurrenter, og hvem konkurrenterne er, samt deres reaktion på forskellige tiltag, som Reebok udfører på markedet.
I vurderingen er der blevet kigget nærmere på, hvilke vækst- og konkurrencestrategier Reebok skal benytte sig af, og ydermere om det kan betales at bruge det røde/blå ocean for Reebok."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Reebok | Afsætning A og Engelsk A

[3]
Bedømmelser
 • 08-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, som gav mig masser af inspiration.
 • 13-03-2012
  god opgave ...........................
 • 08-02-2012
  nice ... sweet man !

Materialer relateret til SOP om Reebok | Afsætning A og Engelsk A.