SRP: Psykopati i det Senmoderne Samfund i Psykologi og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 12
 • 26
 • 9098
 • PDF

SRP: Psykopati i det Senmoderne Samfund i Psykologi og Samfundsfag

SRP om Psykopati, og dettes tilstedeværelse i det senmoderne samfund, som er skrevet med brug af fagene Samfundsfag A og Psykologi B.

Opgaven går i dybden med psykopati, først i en redegørelse for typiske træk ved psykopati, bl.a. brugen af manipulation og løgn til at få sin vilje, samt virkelighedsopfattelsen hos en med psykopati.

Herefter undersøges hvilke psykologiske og sociale faktorer der ligger/kan ligge til grund for at nogle mennesker udvikler psykopatiske personlighedstræk.

Slutteligt følger en diskussion af hvorvidt hyppigheden af psykopati er blevet højere i det senmoderne samfund, samt hvorvidt der kan være tale om noget kulturbestemt. Der indgår naturligvis også en afsluttende, samlet konklusion på delresultaterne i opgaven.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Elevens kommentar

"Dette er min SRP fra 3.g. Jeg har lagt to ugers arbejde i den, så brug den med omhug. Den handler psykopati i det senmoderne samfund. Det er virkelig spændende, kan kun anbefales!"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Typiske træk ved psykopati og udbredelsen heraf 5
Definition 5
Psykopaten 5
Karakteristik af psykopaten 6
En psykopat 7
Udbredelse 7
Case: Stein Bagger 8
Kvinden som psykopat 9
Opsamling 9
Psykologiske og sociale faktorer og forhold der ligger eller kan ligge til grund for, at nogle mennesker udvikler psykopatiske personlighedstræk 11
Biologiske forhold 11
Psykologiske forhold 12
Sociale forhold 14
Identitet før og nu 16
Det individualiserede samfund 16
Opsamling 18
Er psykopati blevet mere eller mindre hyppigt forekommende i det senmoderne samfund, herunder om der er tale om noget kulturbestemt? 19
Er der kommet flere psykopater? 19
Er psykopati kulturbestemt? 19
Er de dårlige sociale forhold og det individualiserede samfund en dårlig cocktail? 20
Det moderne menneskes fællesskaber 21
Børn i det senmoderne samfund 22
Opsamling 23
Konklusion 25
Kilder og litteratur 26
Bøger 26
Artikler 26
Internetsider 26

Uddrag

"Indledning:

Jeg har valgt at arbejde med fagene samfundsfag og psykologi i min opgave. Det faldt mig meget naturligt, at jeg skulle have psykologi med, og at det skulle vægtes højt.

Jeg kan godt lide at lære om menneskets psyke, fordi det tit er noget man kan bruge i hverdagen til at forstå sig selv og sine medmennesker bedre. I og med at jeg så valgte emnet psykopati, var det meget nærliggende at sætte en samfundsfaglig vinkel på emnet og dermed kigge på nutidens samfund i forhold til udviklingen af menneskets psyke.

Jeg vil igennem min opgave benytte mig af forskellige metoder og teorier.
I det redegørende niveau vil jeg først bruge den kvalitative metode til at beskrive typiske træk ved psykopati. Dette afsnit kommer til at handle om hvilke fejl og mangler der kendetegner psykopaters personlighed.

Jeg vil dog ikke komme ind på sexlysten hos psykopater, da dette vil blive alt for omfattende i forhold til resten af min opgave. Dernæst vil jeg dels bruge den kvantitative metode, men også den kvalitative metode til at redegøre for udbredelsen af psykopati.

Kombinationen af disse to metoder vil komme til udtryk i og med, at jeg bruger en masse tal til give et nogenlunde udsagn om, hvor mange psykopater der findes. Disse tal kommer fra mange forskellige undersøgelser og kilder.

Det vil altså sige, at jeg giver et bredere billede af hvor mange psykopater der skønnes at der findes, i forhold til hvis jeg kun forholdte mig til én specifik undersøgelse. Herefter vil jeg give en case fra virkelighedens verden. Til sidst slutter jeg af med et lille afsnit om kvinden som psykopat.

I det undersøgende niveau vil jeg bruge kvalitative metoder. Jeg går ikke dybere ind i at forklare, de biologiske forhold og faktorer der kan spille ind i dannelsen af psykopati, men jeg vil blot kort nævnte det. Havde jeg gjort dette, ville jeg sikkert også få brug for de kvantitative metoder.

Derimod vil jeg benytte Daniel N. Sterns teori om kerneselv til at beskrive, hvilke psykologiske forhold der kan spille ind. Her vil jeg forklare, hvor stor betydning det første stykke tid af barndommen har for menneskets personlighed, herunder samspillet mellem mor og barn. Derefter vil jeg beskrive de sociale forhold der kan spille ind i udviklingen af psykopati.

Under dette afsnit vil jeg dels se på miljøet, men jeg vil også kigge en del på forældrenes opdragelse. Her kommer jeg også kort ind på socialisering. Et andet socialt forhold jeg vil undersøge er, hvordan samfundet har ændret sig.

Det vil altså sige, at jeg vil komme ind på, at der er sket den forandring i samfundet, at der før i tiden var meget vægt på de kollektive værdier, til at der nu er mere vægt på det enkelte individ. Jeg vil derfor undersøge betydningen af dette. Til at undersøge den øgede individualisering, vil jeg kort benytte mig af Emilé Durkheims teori om individualisering og Axel Honnets teori om anerkendelse.

I det diskuterende afsnit vil jeg diskutere og fortolke på det senmoderne samfunds virkning på individet ved hjælp af kvalitative metoder. Jeg vil altså kigge på, om der er nogle træk i det senmoderne samfund der gør, at vi får flere psykopater.

Jeg vil kigge på familiemønsteret i det senmoderne samfund, og se om der er nogle ting der gør, at individet bliver overladt mere til sig selv, og om individualiseringen af vores samfund har gjort det enkelte individ mere alene.

Jeg vil stille spørgsmålet, om individualiseringen i vores samfund gør, at der kommer flere psykopater. Jeg vil sammenligne og diskutere dette, sammen med en undersøgelse fra Taiwan, der viser hyppigheden af psykopater i Taiwan.

Jeg vil slutte hvert enkelt afsnit af med at lave en lille opsamling på, hvad jeg er kommet frem til i løbet af afsnittet. De tre opsamlinger fra hvert afsnit vil til allersidst sammenfattes i min konklusion, hvor jeg giver mit endelige svar på min opgave."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Psykopati i det Senmoderne Samfund i Psykologi og Samfundsfag

[13]
Bedømmelser
 • 02-06-2013
  Super opgave! Godt struktureret og nemt at overskue. God til inspiration, mange brugbare ting :)
 • 15-11-2010
  Selvom min tilgang er en smule anderledes, har det indtil videre været god inspiration
 • 05-11-2015
  Rigtig god opgave! sd
 • 23-11-2012
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Mange gode brugbare ting i opgaven