SRP: Unge i det Senmoderne Samfund i Samfundsfag A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 27
 • 8163
 • PDF

SRP: Unge i det Senmoderne Samfund i Samfundsfag A og Dansk A

Dette SRP er et eksempel på, hvordan man kombinerer teorier fra samfundsfag med danskfaglig romananalyse. Det omhandler unge i det Senmoderne Samfund. Der gøres der rede for hvordan identitetsdannelsen finder sted i det senmoderne samfund, og herunder gives der en sammenligning af individets og familiens rolle i dag set i forhold til tidligere tiders samfundstyper.

Herefter gives en analyse og fortolkning af romanen "Nordkraft", med særligt henblik på at relatere værket til den risiko og de valg der forbindes med at være ung i nutidens senmoderne samfund.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

En rigtig god opgave der på en god måde belyser emnet om identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Besvarelse af spørgsmål 1
Redegørelse for begrebet identitet
Nogle kendetegn ved det senmoderne samfund
Erik H. Eriksons udviklingsteori
Ungdom og identitetskriser
Thomas Ziehe
Arenaer
Individets og familien rolle før og nu
Hvordan ungdomstiden afgrænses
Afrunding af spørgsmål 1
Besvarelse af spørgsmål 2
Indledning
Bogen Nordkraft
Kort om romanens personer
Sproget i romanen
Fortællermæssige lag
Storelementernes lag
Nordkraft og teorierne
Besvarelse af spørgsmål 3
Utilpassede unge
Forskellige udsatte unge
Afrunding af projektet

Uddrag

Indledning

I denne opgave har jeg arbejdet med den overordnede overskrift 'Unge i det senmoderne samfund'. Samfundsfag var oplagt at vælge, også mere oplagt end dansk. Jeg valgte dansk for at belyse emnet fra en mere levende side. Danskdelen repræsenteres ved analyse og fortolkning af romanen Nordkraft, som giver os adgang til en rå, ung og vild verden.

1) Gør rede for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund og sammenlign individets og familiens rolle i forhold til tidligere tiders samfundstyper. Kom i redegørelsen ind på hvordan ungdomstiden afgrænses før og nu.

- Redegørelse for begrebet identitet
Identitet er et vidt begreb, ordet bruges på mange måder og i mange sammenhænge. Ifølge Politikkens Nudansk Ordbog er identitet et menneskes bevidsthed om sin egen eksistens og særlige karakter, dets selvopfattelse eller selvforståelse. Den nye psykologi håndbog forklarer yderligere at identitet er overensstemmelse og stabilitet i et menneskes selvforståelse, selvforståelsen er den samme over tid og i forskellige sociale sammenhænge. Jeg er mig – og jeg er som person 'den samme' som jeg plejer at være, dvs.: Jeg er den i dag, som jeg var i går – og vil være i morgen , identitet betyder da også 'samme som'. Det at identitet betyder 'samme som' kan være misvisende. Vi er de samme livet igennem, men vores identitet er et projekt som, gennem refleksivitet , hele tiden er under forandring. Den store kunst er at kunne genkende sig selv gennem denne forandring. Skal man forstå begreberne identitet og identitetsdannelse til fulde må man se på både identitetens inderside (oplevelsesaspektet) og yderside (det man viser verden). I tillæg må man tage højde for identitetens indre og ydre betingelser. Identitens indre betingelser kaldes 'den lille historie', og er personens personlige historie, mens identitetens ydre betingelser har at gøre med det omgivende samfund – det senmoderne samfund som er i konstant forandring. Det omgivende samfund er også kaldet 'den store historie' . En bred opfattelse af begrebet identitet indbefatter hvordan en person opfatter sig selv, hvordan omgivelserne opfatter personen, hvad omgivelserne forventer af personen samt følelserne som er forbundet med dette. Grundet ændrede familie strukturer er identiteten og ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Unge i det Senmoderne Samfund i Samfundsfag A og Dansk A

[36]
Bedømmelser
 • 05-11-2010
  Helt ok opgave - rimeligt velskrevet. Samspillet mellem fagene er ikke helt god, og den danskfaglige analyse bidrager ikke med noget i forhold til den centrale problemstilling. Analysen er desuden ret overfladisk. Den samfundsfaglige del virker meget redegørende og en stor del af teksten referer teorier o.l. Det gør den så tilgengæld rigtig godt.
 • 11-11-2010
  Fin opgave! Især delen i samfundsfag er rigtig god. Dog er fagkombinationen ikke helt god, da danskdelen ikke belyser emnet fra en ny vinkel.
 • 09-11-2014
  Super god opgave og en rigtig god hjælp
 • 30-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave, der kommer med nogle gode inputs!