SRO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund i samf A og psyk C

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi C)
 • 7
 • 11
 • 3256
 • PDF

SRO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund i samf A og psyk C

Opgaven indeholder min studieretningsopgave fra 2.g i samfundsfag A og psykologi C om identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Problemformulering:
1) Redegør kort for centrale karakteristika ved identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
2) Sammenlign kort Anthony Giddens (sociologisk teori) med Margaret Mahler og Erik Erikson (psykologisk teori) i forhold til hvilken betydning de tilskriver den primære socialisering og bestemte faser som er afgørende for personligheds/identitetsdannelsen. Undersøg hvordan Giddens og Erikson vil forklare det der kommer til udtryk i bilag 1 – 3.
3) Med udgangspunkt i bilag 4 ønskes en diskussion af, hvilke problematikker der er forbundet med identitetsdannelse i det senmoderne samfund i forhold til tidligere

Indhold

Indledning
Redegørelse for identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Kort om Giddens, Erikson og Mahler
- Anthony Giddens
- Erik H. Erikson
- Margaret Mahler
Sammenligning af Giddens, Erikson og Mahler
Hvordan Giddens og Erikson vil forklare bilag 1 – 3
Problematikkerne ved identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jeg har i denne opgave om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, valgt at lægge vægt på individet og kravet til individet. Det krav samfundet stiller til en om f.eks. uddannelse. Hvordan medierne stiller krav til en, og hvordan det påvirker vores identitet. Jeg har også valgt at komme ind på lidt om det traditionelle samfund, for at forstå hvor vi kommer fra, og hvad det er blevet til. Jeg har også givet en forklaring på Giddens, Eriksons og Mahlers teorier, og hvordan de vil kunne forklare individets udvikling... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund i samf A og psyk C

[5]
Bedømmelser
 • 10-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  En OK opgave, men sproget er ikke særlig nuanceret, og dele af redegørelsen bygger på en misforstået opfattelse af identitetsdannelse.
 • 03-03-2013
  Ringe opgave, med mange mangler, kan ikke se det kan have været en fyldig SRO
 • 02-09-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Passede perfekt til mit emne!
 • 25-02-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  wddddddddddddddddddddddawda