SRO: Unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Psyk B Samf A

 • STX 2.g
 • SRO (Psykologi B, Samfundsfag A)
 • 10
 • 11
 • 2745
 • PDF

SRO: Unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Psyk B Samf A

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i fagene samfundsfag og psykologi. Opgaven ser nærmere unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Problemformulering:
- Forklar hvilke udfordringer unge står overfor i deres identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
- Undersøg hvilke roller selvværdet spiller for identitetsdannelsen idet du inddrager vedlagte bilag
- Diskuter hvorvidt socialisationen i det senmoderne samfund er med til at fremme narcissisme.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om senmoderniteten.

Lærers kommentar

Opgaven er veldisponeret med en rød tråd, sammenhæng og progression. Sproget er fyndigt præcist og letforståeligt. Opgaven oser samtidig af overblik og faglig forståelse. Kilde 1 mangler sideangivelse.

Indhold

Problemformulering 1
Abstract 2
Indledning 4
1. Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 5
1. Delkonklusion 6
2. Identitetsdannelse og selvværd 6
2. Delkonklusion 8
3. Fremmelsen af narcissisme 8
3. Delkonklusion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Vi lever i en globaliseret verden, der er under hurtig udvikling, og i takt med at globaliseringen gør op med de traditionelle værdier, begynder individualiseringen at være præget af valg og øget refleksivitet, mener den britiske sociolog Anthony Giddens. Han siger, at vi i dag lever i en verden, hvor tid og rum ikke hænger sammen og at der er opstået ”samtidighed på trods af afstande” . Samtidig med dette brud mellem tid og rum, så er der også opstået en øget refleksivitet. Når man reflektere, genspejler man sig i det samfund, der omgiver én, og dermed bliver man mere bevidst om, hvorfor man gør som man gør. Giddens siger at identiteten er blevet flydende... Køb adgang for at læse mere

SRO: Unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Psyk B Samf A

[2]
Bedømmelser
 • 14-05-2014
  god sro med godt overblik over opgaven hahah jaja morten
 • 15-12-2014
  God inspiration.......